Issue

When you run the Communiqué 4.2.1 installer, you are prompted with a serial key.

Solution

The installation of Communiqué 4.2.1 requires a serial key. You can obtain the key from an existing Communiqué installation. Copy the value "Distribution ID" from the Communiqué Author Site > Menu > Status-Dialog under the navigation items Engine/Product.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online