Issue

The timestamps in your history files (cmgr.hist, synd.hist) do not match the correct time.

Solution

This behavior is by design. The time in the history file is UTC, whereas the time in other logs files is local time on the server.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online