Question

How do I configure host.prefix in workflow e-mail notification template?

Answer

You can do this via Configuration Manager in the Felix Console.

  1. Go to http://host:port/system/console/configMgr
  2. From the Configurations dropdown select CQ Workflow EMail Notification Service
  3. Change Host URL Prefix and click Save

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online