Environment

AEM 6.x

Steps

Follow the below steps to build a custom Oak index.

  1. Specify your query in the Queries field.

  2. Click Generate.

For more information about AEM index definition structure, see Cheat Sheet of AEM index definition structure.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online