Environment

AEM 6.3

Steps

  1. Install the packages in the attached zip file and follow the normal configuration steps here.  However, you no longer have to perform the step of adding an address property in /etc/virtual-repositories/virtual-crx/var/dam/documentum
  2. Go to  /system/console/configMgr/org.apache.sling.jcr.base.internal.LoginAdminWhitelist
  3. Add com.day.cq.dam.cq-dam-jcr-connectors to Whitelist bundles default

Prevziať

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online