Issue

On AEM 6.2 / Oak 1.4.16 (or earlier Oak version), when a query returns 21 items in the result then javax.jcr.query.QueryResult.getSize() returns -1.

This only happens when this JVM parameter / system property is set:

-DfastQuerySize=true

Environment

AEM 6.2 / Oak 1.4.16 or earlier version

Cause

This is caused by a bug in Apache Oak - OAK-6391.

Resolution

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online