Issue

What is the difference between bgc and bgcolor?

Solution

bgc specifies the background color for the composite image (view image). bgcolor specifies the background color and opacity of the current layer.

See the IS documentation for full details:

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online