Issue

Does Scene7 support Instagram effects? For example:
http://mashable.com/2012/07/19/instagram-filters/

Solution

There are no commands to automatically apply the filters like Instagram. However, you can try using op_blur, op_hue, and so on, to mimic the effects.

You can see the list of supported IS commands here:
http://microsite.omniture.com/t2/help/en_US/s7/is_ir_api/index.html#HTTP_Protocol_Reference

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online