Issue

Can I use a ruleset to provide an account alias to effectively allow http://domain/is/image/CompanyA to be equivalent to http://domain/is/image/CompanyB?

Solution

No. The ruleset handler can't alter the company name in this manner.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online