Issue

Can I serve video over HTTPS/SSL? Why isn't my video secure?

Solution

The AS3 video viewer, the HTML5 Video viewer, and the Universal Viewer can serve content over HTTPS.

However, content delivered via RTMP streaming isn't secure, so use the standard HTTP streaming.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online