Location of Creative Suite CSXS log files

You can find application-specific folders in the following locations. There is also an ApplicationLogs folder in these application-specific folders:

Mac OS
/Users//Library/Preferences/StageManager.BD092818F67280F4B42B04877600987F0111B594.1/Local Store/Adobe/SPSDExtendCS5

Windows XP
C:\Documents and Settings\\Application Data\StageManager.BD092818F67280F4B42B04877600987F0111B594.1\Local Store\Adobe\SPSDExtendCS5

Windows 7/Vista
C:\Users\\AppData\Roaming\StageManager.BD092818F67280F4B42B04877600987F0111B594.1\Local Store\Adobe\SPSDExtendCS5

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online