Adobe Advertising Cloud | Popis produktu


S platnosťou od 27. apríla 2020

Čo je Adobe Advertising Cloud?

Adobe Advertising Cloud je viackanálová platforma, na ktorej môžu zákazníci plánovať, nakupovať, spravovať a optimalizovať: DSP, vyhľadávacie a televízne reklamné kampane a využívať dynamické reklamné šablóny na poskytovanie relevantného reklamného obsahu koncovým používateľom.

Produkty a služby  

Licenčná metrika

Typ služby

Adobe Advertising Cloud Creative: OD Tech Fee Náklady na tisíce (CPM) impresií Na vyžiadanie
Adobe Advertising Cloud Creative: OD Feed/Template Project Paušálny poplatok Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud DSP: OD

Hrubé mediálne náklady za rok

Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Video  

Hrubé mediálne náklady za rok

Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Display  

Hrubé mediálne náklady za rok

Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud DSP: OD On Demand  

Hrubé mediálne náklady za rok

Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Omni-Channel Hrubé mediálne náklady za rok Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Private Inventory Smart Ad Serving  

Hrubé mediálne náklady za rok

Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Single Media Campaign

Hrubé mediálne náklady za stanovený termín mediálnej kampane

Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Proof of Concept

Hrubé mediálne náklady za stanovený termín

Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Display Proof of Concept

Hrubé mediálne náklady za stanovený termín

Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud DSP: Simple Ad Serving Self – Video

Náklady na tisíc (CPM) impresií

Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud DSP: Simple Ad Serving Full – Video

Náklady na tisíc (CPM) impresií

Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud DSP: Simple Ad Serving Self – Display

Náklady na tisíc (CPM) impresií

Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud DSP: Simple Ad Serving Full – Display

Náklady na tisíc (CPM) impresií

Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud DSP: Campaign Management Services 

Hrubé mediálne náklady za rok

Profesionálne služby súvisiace výhradne so službami na vyžiadanie  

Adobe Advertising Cloud DSP: Creative Services – Static/Overlay

Paušálny poplatok

Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud DSP: Creative Services – Interactive

Paušálny poplatok

Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud DSP: Creative Services – Video Editing

Paušálny poplatok

Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud DSP: Creative Services – Additional Revisions

Paušálny poplatok

Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Brand Safety Display

Náklady na tisíc (CPM) impresií

Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Brand Safety Video

Náklady na tisíc (CPM) impresií

Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Comscore vCE

Náklady na tisíc (CPM) impresií

Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Moat

Náklady na tisíc (CPM) impresií

Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Nielsen Digital Ad Ratings (OCR)

Náklady na tisíc (CPM) impresií

Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Targeting Data

Hrubé mediálne náklady za rok

Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Topic Targeting: Display

Náklady na tisíc (CPM) impresií

Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Topic Targeting: Video

Náklady na tisíc (CPM) impresií

Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud DSP: Peer39 Brand Safety Filter – Video

Náklady na tisíc (CPM) impresií

Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud DSP: Peer39 Fraud Blocking – Video

Náklady na tisíc (CPM) impresií

Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud DSP: Double Verify Brand Safety Prebid

Náklady na tisíc (CPM) impresií

Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud DSP: Double Verify Fraud Block Prebid

Náklady na tisíc (CPM) impresií

Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud DSP: Integral Ad Science Prebid Brand Safety Filter – Video

Náklady na tisíc (CPM) impresií

Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud DSP: Integral Ad Science Prebid Fraud Block – Video

Náklady na tisíc (CPM) impresií

Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud DSP: Integral Ad Science: Viewability Report

Náklady na tisíc (CPM) impresií

Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud OD Single TV Campaign

Hrubé mediálne náklady za stanovený termín televíznej kampane

Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud Search: OD

Hrubé mediálne náklady za rok

Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud Search: OD Proof of Concept

Jednorazový nákup 90-dňového POC

Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud Search: Media Management

Hrubé mediálne náklady za rok

Profesionálne služby súvisiace výhradne so službami na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud TV 

Hrubé mediálne náklady za rok

Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud 3rd Party Attribution Study Paušálny poplatok Na vyžiadanie
Adobe Advertising Cloud Brandsights Study Paušálny poplatok Na vyžiadanie
Adobe Advertising Cloud OD Addressable Data Reporting Paušálny poplatok Na vyžiadanie
Adobe Advertising Cloud TV: OD CPM in Advance Náklady na tisíc (CPM) impresií Na vyžiadanie
Adobe Advertising Cloud TV: OD CPM in Arrears Náklady na tisíc (CPM) impresií Na vyžiadanie
Adobe Advertising Cloud TV: OD Direct Bill Platform Fee in Advance Hrubé mediálne náklady za stanovený termín Na vyžiadanie
Adobe Advertising Cloud TV: OD Direct Bill Platform Fee in Arrears Hrubé mediálne náklady za stanovený termín Na vyžiadanie
Adobe Advertising Cloud TV: OD Platform Fee in Advance Hrubé mediálne náklady za stanovený termín Na vyžiadanie
Adobe Advertising Cloud TV: OD Platform Fee in Arrears Hrubé mediálne náklady za stanovený termín Na vyžiadanie
Adobe Advertising Cloud TV: OD TV Attribution Fee Hrubé mediálne náklady za stanovený termín Na vyžiadanie
Adobe Advertising Cloud TV: Services Planning Fee Hrubé mediálne náklady za stanovený termín Na vyžiadanie

Vymedzenie pojmov

  • „Kampaň“ označuje kombináciu jednej alebo viacerých šablón s jednou alebo viacerými súbormi reklamných materiálov, ktoré spája spoločná myšlienka, téma alebo cieľ, ako uvádza číslo alebo meno pridelené spoločnosťou Adobe alebo zákazníkom.
  • „Projekt kanála/šablóny“ označuje jeden z nasledujúcich projektov spoločnosti Adobe:

(A) (1) vytvorenie jednej novej šablóny a (2) vykonanie všetkých služieb potrebných na vytvorenie novej kampane, ktorá túto novú šablónu použije,

(B) (1) vytvorenie jednej novej šablóny pre existujúcu kampaň a (2) vykonanie všetkých služieb potrebných na vloženie tejto novej šablóny do existujúcej kampane,

(C) vykonanie všetkých služieb potrebných na vytvorenie novej kampane, ktorá použije (1) jednu existujúcu šablónu a (2) nový súbor, prípadne súbory reklamných materiálov, alebo

(D) vykonanie všetkých služieb potrebných na vnesenie nového súboru, prípadne súborov reklamných materiálov do existujúcej kampane s existujúcou šablónou, prípadne šablónami.

  • „Hrubé mediálne náklady“ označujú čisté mediálne náklady plus technický/servisný poplatok.
  • „Impresia“ označuje jeden serverový hovor na server služby na vyžiadanie.
  • „Čisté mediálne náklady“ označujú:

(A)   skutočnú sumu médií vynaložených na účtoch vo vlastníctve zákazníka, kde je zákazník zodpovedný za uzatváranie zmlúv s Mediálnym partnerom (Mediálnymi partnermi) a za jeho vyplatenie vrátane pridelenia rozdielov vo fakturácii; alebo

(B)    náklady súvisiace s nákupmi médií zakúpenými pre zákazníka prostredníctvom účtov vlastnených spoločnosťou Adobe, kde je spoločnosť Adobe zodpovedná za uzatváranie zmlúv s Mediálnym partnerom (Mediálnymi partnermi) a za jeho vyplatenie vrátane pridelenia rozdielov vo fakturácii.

  • „Servisný poplatok platformy“ označuje servisný poplatok za licenciu spoločnosti na využívanie služby Advertising Cloud TV v rámci služieb na vyžiadanie.
  • „Technický/servisný poplatok“ znamená percento jednotkovej ceny z hľadiska hrubých mediálnych nákladov zakúpených zákazníkom.  Ak napríklad zákazník nakupuje hrubé médiá vo výške 10 000 USD a jednotková cena je 30 %, potom hrubé mediálne náklady predstavujú 10 000 USD, technický/servisný poplatok je 3 000 USD a čisté mediálne náklady sú 7 000 USD.  
  • „Jednotková cena“ znamená cenu vyjadrenú ako percento hrubých mediálnych nákladov.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?