S účinnosťou od 16. júla 2018

Čo je Adobe Advertising Cloud: DSP, vyhľadávanie, sociálne a televízne vysielanie?

Adobe Advertising Cloud je platforma pre rôzne kanály, ktorá ponúka zákazníkom možnosť plánovať, kupovať, spravovať a optimalizovať: DSP, vyhľadávanie, sociálne a televízne reklamné kampane.

Produkty a služby  

Licenčná metrika

Typ služby

Adobe Advertising Cloud DSP: OD

Hrubé mediálne náklady za rok

Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Video  

Hrubé mediálne náklady za rok

Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Display  

Hrubé mediálne náklady za rok

Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud DSP: OD On Demand  

Hrubé mediálne náklady za rok

Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Private Inventory Smart Ad Serving  

Hrubé mediálne náklady za rok

Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Single Media Campaign

Hrubé mediálne náklady za stanovený termín mediálnej kampane

Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Proof of Concept

Hrubé mediálne náklady za stanovený termín

Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Display Proof of Concept

Hrubé mediálne náklady za stanovený termín

Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud DSP: Simple Ad Serving Self – Video

Náklady na tisíc (CPM) impresií

Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud DSP: Simple Ad Serving Full – Video

Náklady na tisíc (CPM) impresií

Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud DSP: Simple Ad Serving Self – Display

Náklady na tisíc (CPM) impresií

Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud DSP: Simple Ad Serving Full – Display

Náklady na tisíc (CPM) impresií

Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud DSP: Campaign Management Services 

Hrubé mediálne náklady za rok

Profesionálne služby súvisiace výhradne so službami na vyžiadanie  

Adobe Advertising Cloud DSP: Creative Services – Static/Overlay

Paušálny poplatok

Profesionálne služby

Adobe Advertising Cloud DSP: Creative Services – Interactive

Paušálny poplatok

Profesionálne služby

Adobe Advertising Cloud DSP: Creative Services – Video Editing

Paušálny poplatok

Profesionálne služby

Adobe Advertising Cloud DSP: Creative Services – Additional Revisions

Paušálny poplatok

Profesionálne služby

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Brand Safety Display

Náklady na tisíc (CPM) impresií

Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Brand Safety Video

Náklady na tisíc (CPM) impresií

Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Comscore vCE

Náklady na tisíc (CPM) impresií

Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Moat

Náklady na tisíc (CPM) impresií

Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Nielsen Digital Ad Ratings (OCR)

Náklady na tisíc (CPM) impresií

Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Targeting Data

Hrubé mediálne náklady za rok

Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Topic Targeting: Display

Náklady na tisíc (CPM) impresií

Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud DSP: OD Topic Targeting: Video

Náklady na tisíc (CPM) impresií

Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud DSP: Peer39 Brand Safety Filter – Video

Náklady na tisíc (CPM) impresií

Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud DSP: Peer39 Fraud Blocking – Video

Náklady na tisíc (CPM) impresií

Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud DSP: Double Verify Brand Safety Prebid

Náklady na tisíc (CPM) impresií

Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud DSP: Double Verify Fraud Block Prebid

Náklady na tisíc (CPM) impresií

Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud DSP: Integral Ad Science Prebid Brand Safety Filter – Video

Náklady na tisíc (CPM) impresií

Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud DSP: Integral Ad Science Prebid Fraud Block – Video

Náklady na tisíc (CPM) impresií

Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud DSP: Integral Ad Science: Viewability Report

Náklady na tisíc (CPM) impresií

Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud OD Single TV Campaign

Hrubé mediálne náklady za stanovený termín televíznej kampane

Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud Search: OD

Hrubé mediálne náklady za rok

Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud Search: OD Proof of Concept

Jednorazový nákup 90-dňového POC

Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud Search: Media Management

Hrubé mediálne náklady za rok

Profesionálne služby súvisiace výhradne so službami na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud Social: Campaign Management Services
Hrubé mediálne náklady za rok
Profesionálne služby súvisiace výhradne so službami na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud Social: OD

Hrubé mediálne náklady za rok

Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud Social: OD Proof of Concept

Hrubé mediálne náklady za stanovený termín

Na vyžiadanie

Adobe Advertising Cloud TV 

Hrubé mediálne náklady za rok

Na vyžiadanie

Vymedzenie pojmov

  • „Impresia“ znamená jeden serverový hovor na server služby na vyžiadanie.
  • „Hrubé mediálne náklady“ znamenajú čisté mediálne náklady plus technický/servisný poplatok.
  • „Čisté mediálne náklady“ znamenajú:

(A)   skutočnú sumu médií vynaložených na účtoch vo vlastníctve zákazníka, kde je zákazník zodpovedný za uzatváranie zmlúv s Mediálnym partnerom (Mediálnymi partnermi) a za jeho vyplatenie vrátane pridelenia rozdielov vo fakturácii; alebo

(B)    náklady súvisiace s nákupmi médií zakúpenými pre zákazníka prostredníctvom účtov vlastnených spoločnosťou Adobe, kde spoločnosť Adobe je zodpovedná za uzatváranie zmlúv s Mediálnym partnerom (Mediálnymi partnermi) a za jeho vyplatenie vrátane pridelenia rozdielov vo fakturácii.

  • „Technický/servisný poplatok“ znamená percento hrubých mediálnych nákladov zakúpených zákazníkom.  Ak napríklad zákazník nakupuje hrubé médiá vo výške 10 000 USD a jednotková cena je 30 %, potom hrubé mediálne náklady predstavujú 10 000 USD, technický/servisný poplatok je 3 000 USD a čisté mediálne náklady sú 7 000 USD.  

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online