Adobe Marketo Engage | Opis produktu
Posledná aktualizácia: 23. augusta 2022

Čo je to program Adobe Marketo Engage?

Adobe Marketo Engage je platformové riešenie pre správu marketingu B2B a B2C potenciálnych zákazníkov, ktorí zvažujú nákup, vo všetkých fázach nákupných ciest, natívne podporujúce marketingové stratégie založené na dopyte aj na účtoch. Program Adobe Marketo Engage obsahuje možnosti prispôsobenia a možnosti integrácie tretích strán, ktoré používateľom umožnia organizovať personalizované skúsenosti, optimalizovať obsah a merať obchodné vplyvy v rámci všetkých kanálov.

Produkty a služby

Licenčná metrika

Nasadenie

Marketo Engage – Select

Na 1 000 kontaktov

Služby na vyžiadanie

Marketo Engage – Prime

Na 1 000 kontaktov

Služby na vyžiadanie

Marketo Engage – Ultimate

Na 1 000 kontaktov

Služby na vyžiadanie

Marketo Engage – Prime Performance  Na 1 000 kontaktov
Služby na vyžiadanie
Marketo Engage – Ultimate Performance
Na 1 000 kontaktov
Služby na vyžiadanie
Marketo Engage – Prime Performance Plus
Na 1 000 kontaktov
Služby na vyžiadanie
Marketo Engage – Ultimate Performance Plus
Na 1 000 kontaktov
Služby na vyžiadanie

Doplnky

Licenčná metrika

Nasadenie

Predictive Content

Na 1 000 kontaktov

Služby na vyžiadanie

Izolovaný priestor Sandbox

Na 1 000 kontaktov

Služby na vyžiadanie

Presmerovanie webových stránok

Na 1 000 kontaktov

Služby na vyžiadanie

Balík Powerpack testovania doručiteľnosti e-mailov

Na každý

Služby na vyžiadanie

Rozšírený Report Builder (ARB)

Na 1 000 kontaktov

Služby na vyžiadanie

Pracovné priestory a oddiely

Na 1 000 kontaktov

Služby na vyžiadanie

Modely životného cyklu

Na 1 000 kontaktov

Služby na vyžiadanie

Personalizácia webovej stránky

Na 1 000 kontaktov

Služby na vyžiadanie

Marketo Measure, predtým známe ako Bizible Attribution

Na každý

Služby na vyžiadanie

Sales Insight

Na súbor 5 používateľov

Služby na vyžiadanie

Špeciálne IP adresy

Na každý

Služby na vyžiadanie

Predĺžené uchovávanie údajov Premium

Na každý

Služby na vyžiadanie

Sales Connect

Na súbor 5 používateľov

Služby na vyžiadanie

Ďalší marketingoví používatelia

Na súbor 5 marketingových používateľov

Služby na vyžiadanie

Ďalšie API hovory

Na súbor 10 000 API hovorov

Služby na vyžiadanie

Vlastné záznamy objektov

Na každý

Služby na vyžiadanie

Account-Based Marketing (ABM)

Na každý

Služby na vyžiadanie

Dynamic Chat

Na každý

Služby na vyžiadanie

Performance

Na každý

Služby na vyžiadanie

Performance Plus

Na každý

Služby na vyžiadanie

Marketo Engage CET Head

Na každý

Profesionálne služby

Adobe Marketo Engage: Produktové obmedzenia

Nároky

1. Oprávnenia pre Adobe Marketo Engage

a. Balíky. Služby Adobe Marketo Engage na požiadanie zahŕňajú nasledujúce oprávnenia na základe balíka zakúpeného zákazníkom:

Balíky produktov a služieb Adobe Marketo Engage
 

Select

Prime

Ultimate

Predictive Content

Nie je zahrnuté

50 Assets

50 Assets

Modelár životného cyklu

Nie je zahrnuté

model 1

model 1

Izolovaný priestor Sandbox

Nie je zahrnuté

1 Izolovaný priestor Sandbox

1 Izolovaný priestor Sandbox

Presmerovanie webových stránok

Nie je zahrnuté

Zahrnuté

Zahrnuté

Rozšírený Report Builder (ARB)

Nie je zahrnuté

Nie je zahrnuté

Zahrnuté

Pracovné priestory a oddiely

Nie je zahrnuté

Nie je zahrnuté

Zahrnuté

Marketo Measure

Nie je zahrnuté

Nie je zahrnuté

Zahrnuté*

Dynamic Chat Zahrnuté Zahrnuté Zahrnuté

* Úroveň oprávnení Marketo Measure závisí od rozsahu licencie zakúpenej zákazníkom stanovenej v príslušnej zákazke odberateľa, na ktorej je licencovaný balík Adobe Marketo Engage: Ultimate.

b. Zákazník je zodpovedný za sledovanie a obmedzovanie množstva kontaktov vo svojej databáze Marketo Engage tak, aby neprekročil počet kontaktov identifikovaných v zákazke odberateľa.

c. Balíky Performance a Performance Plus: Služby Adobe Marketo Engage na požiadanie zahŕňajú nasledujúce oprávnenia, ak si zákazník zakúpil balík Performance alebo Performance Plus, ako je uvedené v zákazke odberateľa. Balík Prime Performance alebo Prime Performance Plus alebo balík Ultimate Performance alebo Ultimate Performance Plus zahŕňa aj všetky oprávnenia pre balík Prime alebo Ultimate uvedené v tabuľke vyššie. 

Oprávnenia produktov a služieb Adobe Marketo Engage
  Standard
Performance
Performance Plus
Špeciálne IP adresy
Nie je zahrnuté
5 špeciálnych IP adries
5 špeciálnych IP adries
Viacnásobné odosielanie IP
Nie je zahrnuté
Zahrnuté
Zahrnuté
Predĺžené uchovávanie údajov
Nie je zahrnuté
Nie je zahrnuté
Zahrnuté

2. Oprávnenia na doplnky.

a. Account-Based Marketing (ABM). Zákazník môže pre tento doplnok povoliť až 25 marketingových používateľov.

b. Sales Connect. Zákazník môže povoliť až 5 používateľom prístup ku všetkým prvkom tohto doplnku a ich používanie.

c. Sales Insight. Zákazník môže povoliť iba množstvo používateľov s licenciou na príslušnú zákazku odberateľa na prístup k prvkom webového prehliadača a doplnkom Microsoft Outlook.

d. Dynamic Chat.

i. Zákazník môže návštevníkom webu spustiť alebo zobraziť až 25 000 četových konverzácií denne. Takíto návštevníci webu môžu denne absolvovať 1 000 takýchto četových konverzácií.

ii. Zákazník môže povoliť prístup k funkcii Dynamic Chat poskytovanej v rámci služieb Marketo Engage na požiadanie a jej používanie až 50 používateľom.

iii. Zákazník môže v ľubovoľnom čase zapojiť až 100 súbežných četových konverzácií.

PARAMETRE ROZSAHU

  1. Adobe Marketo Engage
Parametre rozsahu balíkov produktov a služieb Adobe Marketo Engage
 

Standard

Performance

Performance Plus

Maximálny počet aktivít – kĺzavý sedemdňový priemer

28 000 000 za týždeň

70 000 000 za týždeň

175 000 000 za týždeň

Maximálny počet aktivít – vrchol za deň

20 000 000 za deň

50 000 000 za deň

100 000 000 za deň

Maximálny počet záznamov o členstve v programe

200,000,000

600,000,000

1,000,000,000

2. Personalizácia webovej stránky. Tento doplnok umožňuje zákazníkovi zobraziť podrobnosti až 100 000 mesačných jedinečných návštevníkov webovej stránky určenej zákazníkom. Analýzu a podrobnosti o ďalších jedinečných mesačných návštevníkoch je možné zakúpiť za ďalší poplatok.

Mantinely výkonu

1. Adobe Marketo Engage

Mantinely výkonu balíkov produktov a služieb Adobe Marketo Engage
  Standard
Performance
Performance Plus
Maximálna rýchlosť odosielania e-mailov v dávkach

1 000 000 za hodinu;

4 000 000 za deň;

16 000 000 za týždeň

3 000 000 za hodinu;

12 000 000 za deň;

48 000 000 za týždeň

5 000 000 za hodinu;

20 000 000 za deň;

80 000 000 za týždeň

Maximálny počet záznamov e-mailových správ
Až 250 000 000 záznamov
Až 10 miliárd záznamov
Až 10 miliárd záznamov
Maximálna priepustnosť spúšťacej kampane a segmentácie
Žiadna priepustnosť alebo zvýšenie výkonu
Desaťnásobok (10) aktuálnej priepustnosti možnej pre štandardnú službu na požiadanie 
Pätnásťnásobok (15) aktuálnej priepustnosti možnej pre štandardnú službu na požiadanie
Maximálna priepustnosť dávkovej kampane
Žiadna priepustnosť alebo zvýšenie výkonu
Osemnásobok (8) aktuálnej priepustnosti možnej pre štandardnú službu na požiadanie
Desaťnásobok (10) aktuálnej priepustnosti možnej pre štandardnú službu na požiadanie
Špičková synchronizačná rýchlosť so systémom CRM – Salesforce
10 000 záznamov za hodinu;
100 000 záznamov za deň

60 000 záznamov za hodinu;
600 000 záznamov za deň

 

200 000 záznamov za hodinu;
2 000 000 záznamov za deň
Špičková synchronizačná rýchlosť so systémom CRM – Veeva
10 000 záznamov za hodinu;
100 000 záznamov za deň
60 000 záznamov za hodinu;
600 000 záznamov za deň
200 000 záznamov za hodinu;
2 000 000 záznamov za deň
Špičková synchronizačná rýchlosť so systémom CRM – Microsoft Dynamics
10 000 záznamov za hodinu;
100 000 záznamov za deň
40 000 záznamov za hodinu;
400 000 záznamov za deň
40 000 záznamov za hodinu;
400 000 záznamov za deň
Maximálny počet spracovaných aktivít návštev webovej stránky
4 000 000 za deň
10 000 000 za deň
25 000 000 za deň
Maximálny počet spracovaných odoslaných formulárov
500 000 za deň
500 000 za deň
5 000 000 za deň

a. Maximálny počet záznamov, ktoré je možné importovať naraz (prostredníctvom importu zoznamu alebo importu API), je 100 000.

2. Personalizácia webovej stránky. Tento doplnok (alebo prípadne zahrnutá funkcia) je určený na spracovanie podrobností o konkrétnom počte jedinečných návštevníkov mesačne, ktoré sú zahrnuté v balíku doplnkov a/alebo programu Adobe Marketo Engage zakúpeného v rámci príslušných nákupných objednávok.

Statické limity

1. Adobe Marketo Engage

Statické limity balíkov produktov a služieb Adobe Marketo Engage
  Standard
Performance
Performance Plus

Maximálny zakúpiteľný počet hovorov API

200 000 za deň;
100 za 20-sekundové obdobie;
10 súčasne
400 000 za deň;
100 za 20-sekundové obdobie;
10 súčasne
1 200 000 za deň;
300 za 20-sekundové obdobie;
30 súčasne
Limit maximálnej zakúpiteľnej veľkosti pre hromadné extrahované úlohy
5 GB za deň
 10 GB za deň
10 GB za deň
Maximálny počet vlastných záznamov objektov
50 000 000
150 000 000
250 000 000
Maximálny počet vlastných objektov
10
20
50
Maximálny počet polí na vlastný objekt
50
75
100
Maximálny počet vlastných aktivít
10
20
30
Maximálny počet polí vlastných aktivít
20
30 40
Maximálny počet polí na kontakt
700
1 400
2 100
Maximálny počet programov zapojenia
100
250
250

Maximálny počet segmentácií

20

40

40

a. Programy zapojenia: Každý program zapojenia môže podporovať 25 streamov. Každý taký stream môže podporovať až 125 kusov obsahu.

b. Segmentácia: Každá segmentácia môže obsahovať až 100 špecifických segmentov.

c. Dynamický obsah: Bloky dynamického obsahu na vstupnej stránke alebo e-maile môžu podporovať až 10 000 rôznych permutácií zobrazeného obsahu, ktoré sú výsledkom podmienok vstupu zákazníka.

d. Veľkosť nahraného obrázka a súboru: Maximálna veľkosť každého obrázka alebo súboru nahraného do služieb na požiadanie je 100 MB.

e. Importované veľkosti súborov: Maximálna veľkosť akýchkoľvek údajov vlastných objektov alebo kontaktných údajov importovaných do služieb na požiadanie je 100 MB.

f. Exportované výsledky kampane: Táto funkcia je obmedzená na export 30 000 riadkov (t. j. aktivít/typov aktivít v inteligentnej kampani) naraz.

g. Veľkosť vstupných stránok a e-mailov: Maximálna veľkosť každej vstupnej stránky alebo e-mailu je 65 kB.

h. Testy A/B: Táto funkcia je obmedzená na súbežnú prevádzku až 10 testovacích scenárov.

i. Predplatné inteligentných zoznamov: Táto funkcia je obmedzená na 100 odberov inteligentných zoznamov na inštanciu služieb na požiadanie, v ktorých je v každom takomto predplatení zahrnutých 100 000 kontaktov. Ak inteligentný zoznam obsahuje viac ako 100 000 kontaktov, do tohto predplatného sa zahrnie iba zoznam najlepších 100 000 kontaktov.

j. Webhooks: Táto funkcia je obmedzená na spúšťanie kampaní. Webhook nemožno použiť v hromadných kampaniach.

k. Synchronizácia so systémom Veeva CRM: Údaje o hovoroch Veeva sa budú synchronizovať priebežne za šesť (6) mesiacov.

l. Doplnky: Všetky doplnky uvedené v tomto opise produktu (bez ohľadu na to, či sú tieto doplnky zahrnuté do zákazníckeho balíka Adobe Marketo Engage Select, Prime alebo Ultimate Package) nie sú pripravené na HIPAA a nesmú sa používať v spojení s údajmi alebo procesmi, ktoré si vyžadujú ďalšie ochrany HIPAA.

2. Hovory API.

m. Veľkosť šarže: Hovory API týkajúce sa databázy kontaktov zákazníka môžu obsahovať maximálne 300 záznamov kontaktov na hovor API. Hovory API týkajúce sa marketingových a organizačných aktív zákazníka môžu obsahovať maximálne 200 záznamov o aktívach na hovor API.

n. Veľkosť užitočného zaťaženia: Užitočné zaťaženie pri hovore REST API nesmie byť väčšie ako 1 MB.

o. Hromadná veľkosť importovaného súboru: Súbory importované prostredníctvom hromadného importu hovoru API nesmú prekročiť 10 MB.

p. Maximálna veľkosť dávky SOAP: Hovory SOAP API môžu obsahovať maximálne 300 záznamov na hovor API.

q. Hromadné extrahované úlohy: Súčasne je možné vykonať maximálne 2 hromadné extrahované úlohy. Na vykonanie možno do frontu zaradiť maximálne 10 hromadne extrahovaných úloh (vrátane všetkých potom vykonávajúcich hromadne extrahovaných úloh). Po dosiahnutí dátovej kvóty uvedenej vo vyššie uvedenej tabuľke (pre akúkoľvek úroveň balíka) nemôže zákazník vytvoriť ani objednať ďalšiu hromadnú extrakčnú úlohu, kým sa táto kvóta o polnoci centrálneho času nezruší.

3. Doplnok vlastných objektov. Tento doplnok obsahuje 10 vlastných objektov. Každý vlastný objekt môže obsahovať množstvo samostatných polí, ako je uvedené v tabuľke vyššie.

4. Pracovné priestory a oddiely. Táto funkcia obsahuje 100 pracovných priestorov a 100 oddielov.

5. Izolovaný priestor Sandbox. Hromadná kampaň spustená v izolovanom priestore Sandbox je obmedzená na odosielanie 25 e-mailov v kampani.

Vymedzenie pojmov

Doplnok znamená ďalšie produkty a služby, ktoré môžu byť licencované zákazníkom a identifikované v zákazke odberateľa.

Aktivita znamená akúkoľvek individuálnu informáciu alebo dátový bod, ktorý identifikuje zapojenie osoby alebo jej skúsenosť s marketingovou kampaňou, okrem iného napríklad otvorenie e-mailu, otvorenie webovej stránky alebo vyplnenie formulára.

Volanie rozhrania API znamená každú požiadavku z externého servera na zákazníkovu inštanciu služieb Adobe Marketo Engage na požiadanie na externý server na vytvorenie, načítanie a odstránenie údajov v rámci takejto inštancie a získanie záznamov kontaktov a pridružených typov objektov a na interakciu s nimi a na interakciu so zákazníckym marketingovým kolaterálom a záznamami súvisiacimi s pracovným postupom.

Asset – v súvislosti s prediktívnym obsahom znamená jednu časť obsahu zákazníka (ako sú video, elektronická kniha, blogový príspevok atď.) že sa zákazník rozhodne byť pripravený, schválený a povolený na výsledky Predictive Content.

Dávková kampaň znamená marketingovú kampaň, ktorá sa spúšťa v konkrétnom čase a ovplyvňuje konkrétnu skupinu ľudí naraz, ako napríklad odoslanie e-mailu všetkým ľuďom v Kalifornii.

Hromadná extrakcia znamená proces vykonania volania API na získanie veľkého súboru kontaktov alebo údajoch súvisiacich kontaktov.

Kontakt znamená jediný záznam osoby v zákazníckej databáze Adobe Marketo Engage, pre ktorú má zákazník kontaktný bod (e-mail, Facebook, Twitter, fyzická poštová adresa atď.).

Vlastný objekt znamená atribút alebo identifikátor vytvorený zákazníkom, ktorý môže byť priradený ku kontaktu, pozostávajúci z mena, opisu a polí.

Záznam vlastných objektov znamená každý záznam v databáze Adobe Marketo Engage, pre ktorý bol ku kontaktu priradený vlastný objekt.

Program nárokov znamená program vytvorený zákazníkom v programe Adobe Marketo Engage, ktorý sa používa na vykonávanie komplexnej starostlivosti o osobu.

Nároky objavujú limity použitia, ktoré sú prísne monitorované a presadzované spoločnosťou Adobe.  Ak Zákazník prekročí nárok, Zákazník môže byť povinný zaplatiť ďalšie poplatky alebo licenciu za dodatočnú kapacitu.

Marketingový používateľ znamená používateľa programu Adobe Marketo Engage, ktorý má prístup a používa všetky neadministratívne funkcie služieb na požiadanie (okrem prípadných vylúčení marketingu založeného na účte, Sales Connect a doplnkov Sales Insight).

Model znamená jednotnú, prispôsobiteľnú mapu ciest osôb zákazníka cez definované fázy príjmov.

Partícia znamená rozdelenie osôb segregovaným spôsobom, ktoré funguje ako samostatná databáza, v ktorej každá takáto divízia obsahuje osoby, ktoré sa neduplikujú ani sa nemiešajú s inými divíziami.

Mantinely výkonu predstavujú limity použitia, ktoré sa týkajú rozsahu prípadov použitia navrhovaných zákazníkom. Ak zákazník prekročí mantinel výkonu, môže dôjsť k zhoršeniu výkonu. Spoločnosť Adobe nebude zodpovedná za takéto zníženie výkonu.

Predĺžené uchovávanie údajov znamená 37 mesiacov uchovávania údajov zákazníka, ktorým je v dokumentácii priradená 25-mesačná lehota uchovávania údajov.

Performance alebo Performance Plus znamená ponuku služieb na požiadanie Adobe Marketo Engage označenú ako „Performance“ alebo „Performance Plus“ v zákazke odberateľa.

Program znamená jedinú marketingovú iniciatívu.

Záznam o členstve v programe znamená dátový bod predstavujúci postavenie osoby v rámci konkrétneho programu.

Izolovaný priestor Sandbox znamená softvérové prostredie, ktoré môže zákazník použiť na vývoj a experimentovanie s funkciami Adobe Marketo Engage nezávisle od skutočných marketingových aktivít zákazníka, školenia, zabezpečenia kvality a testovania.

Parametre rozsahu znamenajú limity použitia, ktoré sa týkajú rozsahu prípadu použitia licencovaného zákazníkom.  Ak zákazník prekročí parameter určovania rozsahu, spoločnosť Adobe bude spolupracovať so zákazníkom na náprave problému vedúceho k takémuto nadmernému využívaniu. Ak zákazník neustále prekračuje parameter určovania rozsahu, môže sa od neho vyžadovať, aby licencoval ďalšiu kapacitu.

Standard znamená službu Adobe Marketo Engage na požiadanie (buď balík Select, Prime alebo Ultimate), ktorá nie je balíkom „Performance“ alebo „Performance Plus“.

Statický limit znamená limit použitia, ktorý sa vzťahuje na technické hranice platformy Adobe Marketo Engage.  Zákazník nesmie upravovať statické limity.

Stream predstavuje skupinu obsahu s prioritou, ktorý program zapojenia využíva na podporu potenciálnych zákazníkov.

Test predstavuje, pokiaľ ide o balík Powerpack doručiteľnosti e-mailov, jedinú automatizovanú kontrolu obsahu zákazníka s cieľom (a) určiť, či takýto obsah môže spôsobiť problémy so spamovými filtrami alebo doručením do e-mailových schránok osôb, (b) overiť, či odkazy na webové stránky a presmerovania zákazníka fungujú a minimalizujú časy načítania, a (c) sú ukážkou toho, ako sa zákaznícka kampaň zobrazí v rôznych e-mailových klientoch, webových prehliadačoch a mobilných zariadeniach.

Spúšťacia kampaň znamená inteligentnú kampaň, ktorá ovplyvňuje naraz jednu osobu na základe spustenej udalosti. Príkladom spustenej udalosti je kliknutie na odkaz v e-maile.

Hovor Veeva znamená záznam o hlásení hovoru odvodený zo systému Veeva CRM, ktorý sa používa na zachytenie každého aspektu interakcie používateľa s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Webhook znamená požiadavku z inštancie služieb Adobe Marketo Engage na požiadanie zákazníka na externý server na odoslanie a/alebo načítanie údajov a interakciu so záznamami kontaktov v takejto inštancii.

Pracovné priestory predstavujú samostatné pracovné prostredie v databáze Adobe Marketo Engage s vlastnými marketingovými aktívami.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu