Adobe Audience Manager | Popis produktu

Posledná aktualizácia: 1. februára 2021

Čo je to Audience Manager?

Adobe Audience Manager je platforma na správu digitálne adresovateľných údajov o spotrebiteľoch. Táto aplikácia umožňuje zákazníkovi agregovať rôzne zdroje údajov a kombinovať spoločné črty návštevníkov s cieľom definovať segmenty cieľovej skupiny s vysokou hodnotou. Takéto údaje potom môže aplikovať na príslušné prípady použitia, napríklad na zjednotenie používateľov v rámci všetkých kontaktných bodov, modelovanie na základe podobnosti, zacielenie reklamy alebo zacielenie obsahu na účely optimalizácie na strane lokality.

Produkty a služby

Licenčná metrika

Nasadenie

Adobe Audience Manager

Aktivity

Služba na vyžiadanie

Obmedzenia produktu:

Ďalej sú uvedené obmedzenia niektorých funkcií v službe Adobe Audience Manager:

 • maxTraits = 100000
 • maxRuleBasedTraits = 100000
 • maxOnboardedTraits = 100000
 • maxAlgoTraits = 50
 • maxSegments = 20000
 • maxLookalikeModels = 20
 • maxDestinations = 1000
 • maxPushDestinations = 1000
 • maxS2SDestinations = 100
 • maxAdsDestinations = 1000
 • maxPredictiveAudiencesModels = 10
 • maxPredictiveBasePersonas na model prediktívneho publika = 50

Poznámka: Vyššie uvedené cieľové obmedzenia sa odlišujú od obmedzenia cieľov doplnkovej funkcie People-Based Destinations. Pozrite si obmedzenie cieľov doplnkovej funkcie pre ľudí People-Based Destinations.

Vymedzenie pojmov

Aktivity znamenajú agregovaný súčet všetkých interakcií na lokalite a mimo nej so službou na vyžiadanie Audience Manager vrátane týchto:

 • volania servera: akákoľvek udalosť zhromažďovania alebo získavania údajov zaslaná do služby Audience Manager z webových lokalít, serverov, e-mailov, mobilných aplikácií alebo iných systémov;
 • pixelové volania (predtým známe ako volania servera so zobrazením): údaje zozbierané z reklám (napríklad objem zobrazení z platformy zacielenia) alebo e-mailové volania so zobrazením uskutočnené do služby Audience Manager. Vyžaduje si prítomnosť „udalosti d“ v reťazci dopytu;
 • spracované záznamy: jedinečné záznamy, ktoré sa získavajú zo systémov na správu vzťahov so zákazníkmi (CRM) alebo offline údajového súboru (ako sú záznamy z call centra, ID zariadení a vlastné zdroje údajov od externých poskytovateľov údajov); a
 • záznamy zo súboru denníka: jedinečné záznamy zo súborov denníka prijatých službou na vyžiadanie Audience Manager z platformy zacielenia. 

Jedinečný záznam znamená každý jednotlivý záznam údajov v súbore uloženom spoločnosťou Adobe v mene zákazníka. 

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?