You can use LiveCycle ES Workspace in a language other than the default English-US. Workspace locale is controlled through the browser, as are other web applications. To use Workspace in a language other than the default English-US, change the language in the browser setting itself.

  • Internet Explorer: Tools > Internet Options > Language.
  • Firefox: Tools > Options > Content > Languages.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online