Časté otázky k analýze obsahu

Ako používateľ s osobným kontom nájdete odpovede na svoje otázky o analýze obsahu pre vaše digitálne mediálne aplikácie (napríklad Creative Cloud, Document Cloud).

Prehľad 

Spoločnosť Adobe môže analyzovať váš obsah Creative Cloud alebo Document Cloud, aby dokázala poskytovať funkcie produktu a zlepšovať a rozvíjať svoje produkty a služby. Obsah Creative Cloud a Document Cloud zahŕňa, ale nie je obmedzený na obrázky, audio, video, textové súbory alebo súbory dokumentov a súvisiace údaje. Spoločnosť Adobe vykonáva analýzu obsahu iba pri obsahu spracovanom alebo uloženom na serveroch spoločnosti Adobe; neanalyzujeme obsah spracovaný alebo uložený lokálne vo vašom zariadení.

Povedzme, že pristupujete k službe Creative Cloud alebo Document Cloud prostredníctvom osobného účtu a uprednostňujete, aby spoločnosť Adobe neanalyzovala váš obsah na účely vývoja a zlepšovania našich produktov a služieb. V takom prípade môžete analýzu obsahu kedykoľvek vypnúť cez svoje konto Adobe (podrobnosti a výnimky uvádzame neskôr).

Aké techniky používa spoločnosť Adobe na analýzu obsahu?

Spoločnosť Adobe primárne na analýzu vášho obsahu v aplikáciach Creative Cloud a Document Cloud využíva strojové učenie. Strojové učenie popisuje podmnožinu umelej inteligencie, v ktorej výpočtový systém používa algoritmy na analýzu údajov a učenie sa z nich bez ľudského zásahu na vyvodzovanie záverov zo vzorov a vytváranie predpovedí. Systém sa môže v priebehu času naďalej učiť a zlepšovať, pretože získava viac údajov.

Strojové učenie využívame na vývoj a zlepšovanie našich produktov a služieb, čo nám umožňuje poskytovať inovatívne a najmodernejšie riešenia. Strojové učenie používame aj na poskytovanie funkcií produktov a prispôsobenie našich produktov a služieb.

Funkcie s podporou strojového učenia vám môžu pomôcť byť efektívnejšími a kreatívnymi. Funkcie so strojovým učením môžeme použiť napríklad na to, aby sme usporiadali a upravili vaše obrázky rýchlejšie a presnejšie. S rozpoznávaním objektov v aplikácii Lightroom by sme mohli automaticky označiť fotografie vášho psa alebo mačky. V aplikácii Photoshop sa strojové učenie dá použiť na automatickú korekciu perspektívy obrázka. Pomocou režimu Liquid v aplikácii Acrobat optimalizujeme čitateľnosť dokumentu PDF, napríklad automatickým vylepšením nadpisov a tabuliek dokumentu, aby ste mohli ľahšie listovať a čítať obsahovo husté dokumenty.

Funkcie so strojovým učením môžeme používať tiež na to, aby sme vám mohli poskytnúť kontextové návrhy. Napríklad kontextové vypĺňanie v nástroji Photoshop analyzuje váš obrázok a predpovedá správny obsah, ktorý sa má vložiť do vybranej oblasti. V aplikácii Acrobat môžeme stále poskytovať návrhy na vyhľadávanie napriek nesprávnemu napísaniu hľadaného výrazu.

Ako spoločnosť Adobe analyzuje váš obsah?

Spoločnosť Adobe môže analyzovať váš obsah, ktorý je spracovaný alebo uložený na serveroch Adobe. Neanalyzujeme obsah spracovaný alebo uložený lokálne vo vašom zariadení. Keď analyzujeme váš obsah na účely zlepšenia a vývoja produktu, najprv ho agregujeme s iným obsahom a potom agregovaný obsah použijeme na školenie našich algoritmov, a tým na zlepšenie našich produktov a služieb. Ak nechcete, aby spoločnosť Adobe používala váš obsah na tieto účely, môžete sa kedykoľvek odhlásiť z analýzy obsahu (pozrite si podrobnosti a opísané výnimky).Prečítajte si viac o tom, ako môže spoločnosť Adobe analyzovať váš obsah v produktoch a službách Document Cloud.

Za obmedzených okolností môžeme manuálne váš obsah v nasledujúcich situáciách skontrolovať na účely zlepšenia a vývoja produktu: 

 • Ak takýto obsah zverejníte, napríklad:
  • príspevky do Adobe Stock a Behance 
  • obsah vysielaný naživo pomocou služby Adobe Live 
  • obsah, ktorý odošlete na odporúčanie v Adobe Express
  • obsah, ktorý odošlete ako kurzy v Lightroom
 • ak sa zúčastňujete predbežného vydania, beta verzie alebo programu skorého prístupu
 • ak odošlete takýto obsah na manuálnu kontrolu alebo inak povolíte spoločnosti Adobe, aby manuálne skontrolovala váš obsah, napríklad:
 • Ak môžeme pomocou automatizovaných systémov odstrániť všetky materiály vytvorené používateľmi a identifikovať funkcie z vášho obsahu pred jeho manuálnou kontrolou, napríklad:
  • Súbory PDF spracované tak, aby boli viditeľné iba štrukturálne prvky a nie žiadny text ani obrázky 
  • Obrázky spracované tak, aby zostali iba masky objektov

Náš proces manuálnej kontroly obsahuje zabezpečenie, ktoré pomáha chrániť vaše súkromie. Ak odošlete neverejný obsah na manuálnu kontrolu, uskutočníme ju iba v bezpečných zariadeniach s personálom, ktorý podlieha požiadavkám na dôvernosť a absolvoval školenie o ochrane osobných údajov.

Ako spoločnosť Adobe analyzuje váš obsah v produktoch a službách Document Cloud?

V prípade produktov a služieb Document Cloud (vrátane Adobe Acrobat a Adobe Acrobat Sign) môže spoločnosť Adobe analyzovať metadáta (napr. štrukturálne prvky dokumentu, ako je počet tabuliek a nadpisov) a kategórie dokumentov spojené s vaším obsahom, a to v závislosti od nastavenie analýzy obsahu popísané v ďalšej časti. Toto nastavenie nie je dostupné pre organizácie alebo školy, ktoré sa riadia zmluvou vašej organizácie alebo školy so spoločnosťou Adobe.

Ak spoločnosti Adobe povolíte používať na zdokonaľovanie produktov obsah z tela vášho dokumentu alebo vaše vstupy do generatívnych funkcií AI alebo výstupy z nich, pred použitím takýchto osobných údajov z takéhoto obsahu na zdokonaľovanie produktov podnikneme kroky na ich odfiltrovanie.

Ako bude Adobe chrániť moje súkromie? 

Spoločnosť Adobe berie vaše súkromie vážne. Vaše súkromie je zachované počas analýzy obsahu na zlepšenie a vývoj produktu. Žiadny váš obsah nie je zahrnutý v našich produktoch alebo službách, pokiaľ ho nezverejníte (napríklad príspevky do Adobe Stock a Behance). Informácie získané prostredníctvom analýzy obsahu sa nepoužijú na opätovné vytvorenie vášho obsahu, ani nepovedú k identifikácii žiadnych osobných údajov. 

Prehľad o tom, ako spoločnosť Adobe môže používať vaše údaje (vrátane obsahu), nájdete v časti Centrum ochrany osobných údajov spoločnosti Adobe.

Pre Adobe Firefly je prvý model vycvičený na obrázkoch Adobe Stock, obsahu s otvorenou licenciou a obsahu vo verejnej doméne, na ktorý vypršali autorské práva. Ďalšie informácie o službe Adobe Firefly nájdete v časti Často kladené otázky o službe Adobe Firefly.

Môžem vypnúť (alebo zrušiť) analýzu obsahu pre zlepšenie a vývoj produktu?

Ak ste zákazník, ktorý pristupuje k produktom a službám aplikácií Creative Cloud a Document Cloud prostredníctvom osobného účtu, analýzu obsahu môžete kedykoľvek vypnúť. (Toto nastavenie nie je dostupné pre organizácie alebo školy, ktoré sa riadia zmluvou vašej organizácie alebo školy so spoločnosťou Adobe.). Vypnutie analýzy obsahu neovplyvní vaše možnosti používať akékoľvek funkcie. 

Ak nechcete, aby spoločnosť Adobe analyzovala váš obsah opísaným spôsobom, vykonajte nasledujúce kroky:

 1. Prihláste sa na adrese https://account.adobe.com/privacy.

 2. V časti Analýza obsahu deaktivujte prepínač možnosti Umožniť spoločnosti Adobe analyzovať môj obsah na účely zlepšovania a vývoja produktov.

  Zapnite prepínač Povoľte spoločnosti Adobe analyzovať môj obsah na účely zlepšovania a vývoja produktov. v časti Obsahová analýza.

Kedy sa neuplatňuje deaktivácia analýzy obsahu?

Vypnutie analýzy obsahu neovplyvní našu schopnosť analyzovať váš obsah, keď sa zúčastňujete programov, v ktorých proaktívne odosielate obsah na vývoj a zlepšovanie našich produktov a služieb. Ak nechcete, aby sa váš obsah používal na tieto účely, nemali by ste sa účastniť takýchto programov, medzi ktoré patria:

 • Program vylepšení Adobe Photoshop: tento program vám umožňuje odosielať obrázky, ktoré upravujete v programe Photoshop, a pomôže tak vylepšiť funkcie založené na strojovom učení.  Prečítajte si ďalšie informácie, vrátane toho, ako sa pridať do programu alebo ho opustiť.
 • Adobe Stock: Obsah odoslaný prispievateľmi do služby Adobe Stock sa môže použiť na strojové učenie.
 • Niektoré funkcie, ktoré umožňujú odoslať obsah ako spätnú väzbu
 • Niektoré produkty alebo funkcie vo verzii beta, predbežného vydania alebo skorého prístupu

Okrem toho, ak používate funkcie, ktoré sú založené na technikách analýzy obsahu (napríklad Content-Aware Fill in Photoshop), váš obsah môže byť po použití funkcií stále analyzovaný v záujme ich zlepšovania.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online