Spoločnosť Adobe využíva technológie strojového vzdelávania, ako je analýza obsahu a rozpoznávanie vzorov, s cieľom vylepšiť naše produkty a služby. Napríklad funkcie ako výplne podľa obsahu v aplikácii Photoshop a rozpoznávanie tváre v aplikácii Lightroom je možné vylepšiť pomocou strojového učenia.

Ak uprednostňujete, aby spoločnosť neanalyzovala vaše súbory na zlepšenie svojich produktov a služieb, strojové učenie môžete kedykoľvek vypnúť na vašej stránke Adobe Správa konta.

Čo je strojové učenie?

Strojové učenie sa používa v mnohých aplikáciách a službách, s ktorými pracujete každý deň. Je to jednoducho termín, ktorý opisuje, ako počítač analyzuje dáta a potom vytvára predpovede alebo poskytuje návrhy na základe toho, čo sa naučí.

Všeobecným príkladom strojového učenia je napríklad e-mailová aplikácia, ktorá môže automaticky presunúť všetky správy od konkrétneho odosielateľa do priečinka Spam. Počítač analyzuje údaje vo vašich e-mailoch a podľa zistených vzorov predpovedá pravdepodobnosť, že správy od konkrétneho odosielateľa alebo domény sú nevyžiadané. Následne podnikne kroky podľa tejto predpovede a odstráni správy z doručenej pošty.

Keď označujete správy ako „nevyžiadanú poštu“, počítač sa to môže naučiť a zlepšiť automatické označovanie nevyžiadanej pošty. Časom môže počítač brať do úvahy viac a viac údajov a neustále sa zlepšovať vo vykonávaní konkrétnej úlohy. Tento proces zlepšovania prostredníctvom skúseností je strojové učenie.

Aké sú výhody strojového učenia?

Vďaka strojovému učeniu sa programy a zariadenia, ktoré používate, časom zlepšujú v poskytovaní personalizovaných služieb. Napríklad, čím viac používate softvér na rozpoznávanie hlasu, tým lepšie softvér rozumie vášmu hlasu a tým lepšie funguje.

V spoločnosti Adobe môžeme používať strojové učenie, ktoré vám pomôže byť efektívnejší a kreatívnejší. Napríklad môžeme použiť strojové učenie na to, aby vám pomohlo usporiadať a upravovať vaše obrázky. S rozpoznávaním objektov v aplikácii Lightroom by sme mohli automaticky označiť všetky fotografie vášho psa. V aplikácii Photoshop by nám strojové učenie mohlo pomôcť identifikovať snímky, ktoré sú príliš tmavé, a automaticky upraviť jas.

Strojové učenie tiež môžeme používať na to, aby sme vám mohli poskytnúť návrhy týkajúce sa obsahu. Ak napríklad pracujete na podobe používateľského rozhrania, aplikácia Photoshop môže automaticky navrhnúť predvolené ikony tlačidiel. Tieto návrhy týkajúce sa obsahu môžu byť pre vás relevantnejšie, ak sa aplikácia Photoshop bude učiť z vašich údajov a nie zo všeobecných údajov dostupných na internete.

Na aké údaje sa pozeráte a ako ich používate?

Počítač môže analyzovať váš obsah, keď odosielate, prijímate alebo ukladáte súbory pomocou našich služieb cloud. Prístup k súborom uloženým lokálne vo vašom počítači nemáme. Na výcvik a vylepšenie našich algoritmov používame údaje vo vašich súboroch, záznamoch aktivity a priamu spätnú väzbu od vás.

Napríklad pre fotografie môžeme použiť rozpoznávanie vzorov na identifikáciu všetkých obrázkov psov a ich automatické označenie. Ak vyberiete jednu z týchto fotografií a uvediete, že na nej pes nie je, použijeme tieto informácie, aby sme lepšie identifikovali obrázky psov.

Používame to, čo sa učíme od všetkých používateľov produktov spoločnosti Adobe, aby sme naše produkty a služby zlepšovali pre všetkých. Napríklad ak upravujete fotografie pláže, aby boli sýtejšie a živšie, a iný používateľ upravuje svadobné fotografie, aby mali mäkké zaostrenie a jemné svetlo, naše programy sa môžu naučiť tieto rozdiely. Keď potom tretí používateľ bude upravovať plážovú alebo svadobnú fotografiu, budeme mu môcť poskytnúť vhodné návrhy štýlu na základe toho, čo sme sa dozvedeli od vás a ostatných používateľov.

Prehľad o tom, ako spoločnosť Adobe môže používať vaše informácie, nájdete v sekcii Centrum ochrany osobných údajov spoločnosti Adobe.

Ako získavate prístup k môjmu obsahu pre strojové učenie?

Počítač môže analyzovať váš obsah, keď odosielate, prijímate alebo ukladáte súbory pomocou našich služieb cloud. Prístup k súborom uloženým lokálne vo vašom počítači nemáme. 

Ako budete chrániť moje súkromie?

Spoločnosť Adobe berie vaše súkromie vážne. Informácie získané prostredníctvom strojového učenia sa nemôžu použiť na opätovné vytvorenie vášho obsahu alebo akýchkoľvek osobných údajov.

Prehľad o tom, ako spoločnosť Adobe môže používať vaše informácie, nájdete v sekcii Centrum ochrany osobných údajov spoločnosti Adobe.

Môžem vypnúť (zrušiť) strojové učenie?

Ak by ste nechceli, aby spoločnosť Adobe analyzovala vaše súbory s cieľom vykonávať akcie a poskytovať vám návrhy, môžete strojové učenie kedykoľvek vypnúť.

  1. Prejdite na svoj účet Adobe a prihláste sa pomocou svojho identifikátora Adobe ID a hesla.

    Poznámka:

    Váš identifikátor Adobe ID je e-mailová adresa, ktorú ste použili pri prvom zakúpení členstva, aplikácie či služby Adobe.

  2. V navigačnom paneli v hornej časti kliknite na kartu Profil.

  3. Na ľavej table kliknite na možnosť Súkromie.

  4. V časti Strojové učenie odznačte políčko pri možnosti Áno, povoliť analyzovanie môjho obsahu od spoločnosti Adobe pomocou techník strojového učenia.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online