Nové funkcie verzie Adobe Media Encoder CC 2015

Oznamujeme uvedenie najnovšej verzie aplikácie Media Encoder CC s úplne novými verziami aplikácií pracovnej plochy na tvorivé spracovanie obrazu a zvuku.

Členovia a skúšobní používatelia služby Creative Cloud si môžu tieto aplikácie prevziať a nainštalovať pomocou aplikácie pracovnej plochy Creative Cloud. Aplikácie si môžete prevziať aj online tu. Upozorňujeme, že verzie Creative Cloud 2015 sú nastavené tak, aby odstránili predchádzajúce verzie aplikácií CC. Viac informácií o inštalácii a spôsobe nastavenia tohto predvoleného správania nájdete tu.

Verzia Media Encoder CC z roku 2015 má tieto nové funkcie: Time Tunerrozšírená podpora formátov vrátane JPEG 2000, podpora viacerých kanálov Dolby Digital, kanalizácia zvuku QuickTime, nové preferencie vzhľadu používateľského rozhrania a zlepšenie publikovania v službe Creative Cloud. Úplné informácie o týchto funkciách nájdete tu.

Táto verzia okrem nových a vylepšených funkcií zahŕňa aj veľa chýb produktov a zlepšenie stability.

V dodatku k spomínaným hlavným funkciám obsahuje aj niekoľko ďalších vylepšení:

  • Jednoduché prebalenie kompatibilných videotokov v baliacom nástroji QuickTime pomocou predvolenej hodnoty prebalenia QuickTime
  • Možnosť nastaviť vlastný začiatočný časový kód pre predvolenú hodnotu exportu
  • Lepšia logika detekcie, keď vyberiete obrazovú sekvenciu na import

Ďalšie informácie

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online