Funkcie na uľahčenie prístupu

Skôr než začnete

Zavádzame nové, intuitívnejšie prostredie produktu. Ak sa zobrazená obrazovka nezhoduje s rozhraním vášho produktu, vyberte pomocníka pre nové prostredie.

V novom prostredí sa nástroje zobrazujú na pravej strane obrazovky.

Skôr než začnete

Zavádzame nové, intuitívnejšie prostredie produktu. Ak sa zobrazená obrazovka nezhoduje s rozhraním vášho produktu, vyberte pomocníka pre vaše aktuálne prostredie.

V novom prostredí sa nástroje zobrazujú na ľavej strane obrazovky.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?