Kopírovať obsah zo súborov PDF

Obsah zo súborov PDF môžete kopírovať, pokiaľ autor nepoužil nastavenia zabezpečenia, ktoré kopírovanie zakazujú. Ak chcete zo súboru PDF skopírovať rozsiahly obsah, môžete jednoducho exportovať súbor PDF do súboru aplikácie Word, Excel alebo PowerPoint.

Kopírovať text a obrázky zo súborov PDF

Potvrdenie, že je kopírovanie obsahu povolené

  1. Kliknite pravým tlačidlom na dokument a vyberte voľbu Vlastnosti dokumentu.

  2. Klepnite na záložku Zabezpečenie a prezrite si Prehľad obmedzení dokumentu.

Kopírovať konkrétny obsah zo súboru PDF

  1. Kliknite pravým tlačidlom na dokument a vyberte voľbu Vybrať nástroj z rozbaľovacieho menu.

  2. Potiahnutím vyberiete text alebo kliknutím vyberiete obrázok.

  3. Kliknite pravým tlačidlom na vybranú položku a vyberte voľbu Kopírovať.

Kopírovať celý súbor PDF (len aplikácia Acrobat Reader systému Windows®, nie prehliadača)

  1. Vyberte Úpravy > Kopírovať súbor do Schránky.

Kopírovať oblasť súboru PDF (len aplikácia Aplikácia Reader , nie prehliadač)

Nástroj Snapshot (Snímka) skopíruje oblasť ako obrázok, ktorý je možné vložiť do iných aplikácií.

  1. Prejdite na Úpravy > Ďalšie > Urobiť snímku.

  2. Ťahaním vytvorte obdĺžnik okolo oblasti, ktorú chcete skopírovať a potom uvoľnite tlačidlo myši.

  3. Stlačením klávesa Esc ukončíte režim Snímky.

V inej aplikácii vyberte Úpravy > Prilepiť na prilepenie skopírovaného obrázka.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online