Kopírovanie textu a obrázkov z dokumentov PDF

V aplikácii Acrobat Reader DC môžete jednoducho kopírovať obsah, pokiaľ autor dokumentu PDF nepoužil nastavenia bezpečnosti, ktoré zabraňujú kopírovaniu.

Potvrdenie, že je povolené kopírovanie obsahu

  1. Kliknite na dokument pravým tlačidlom myši a vyberte voľbu Vlastnosti dokumentu.

  2. Kliknite na kartu Zabezpečenie a prezrite si časť Prehľad obmedzení dokumentu.

Kopírovanie konkrétneho obsahu z dokumentu PDF

  1. Kliknite na dokument pravým tlačidlom myši a z kontextového menu vyberte voľbu Nástroj na výber.

  2. Potiahnutím vyberte text alebo kliknutím vyberte obrázok.

  3. Na vybratú položku kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte voľbu Kopírovať.

Kopírovanie celého dokumentu PDF (iba aplikácia Reader DC v systéme Windows, nie prehliadač)

  1. Vyberte voľbu Úpravy > Kopírovať súbor do schránky.

Kopírovanie oblasti z dokumentu PDF (iba aplikácia Reader DC, nie prehliadač)

Nástroj Snímka skopíruje oblasť ako obrázok, ktorý je možné vložiť do iných aplikácií.

V inej aplikácii skopírovaný obrázok vložte výberom voľby Upraviť > Vložiť.

  1. Vyberte voľbu Úpravy > Urobiť snímku.

  2. Ťahaním vytvorte obdĺžnik okolo oblasti, ktorý chcete skopírovať, a potom uvoľnite tlačidlo myši.

  3. Stlačením klávesu Esc ukončite režim Snímka.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online