Čo môžem robiť s aplikáciou Acrobat Reader?

S aplikáciou Acrobat Reader môžete otvárať, čítať a tlačiť súbory PDF a vypĺňať formuláre PDF. AK chcete upravovať súbory PDF, prevádzať dokumenty do formátu PDF alebo vykonávať iné zložitejšie úlohy, zvážte zakúpenie alebo predplatenie aplikácie Acrobat Pro.

Vyskúšať online služby Acrobat

Previesť do formátu PDF

Previesť formát súboru Word/PPT/JPG do formátu PDF online


 

Previesť súbor PDF do Wordu

Rýchlo prekonvertujte súbory PDF do Wordu online


 

Komprimovať súbory PDF


Zmenšite veľkosť súborov PDF online


 

Vyplnenie a podpísanie dokumentov PDF


Rýchlo vyplňte a podpíšte akýkoľvek formulár PDF online


 

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?