V záujme zvýšenej bezpečnosti ponúka aplikácia Acrobat Reader DC chránený režim a chránené zobrazenie, ktoré chránia váš počítač. Keď je zapnutý chránený režim, všetky operácie, ktoré aplikácia Acrobat Reader DC potrebuje na zobrazovanie dokumentov PDF, sa vykonávajú dôkladne kontrolovaným spôsobom v rámci samostatného izolovaného priestoru.

Chránený režim

Aplikácia Adobe Reader DC sa štandardne spúšťa v chránenom režime, ktorý poskytuje ďalšiu vrstvu zabezpečenia. V chránenom režime nemôžu škodlivé dokumenty PDF spúšťať ľubovoľné spustiteľné súbory ani zapisovať do systémových priečinkov ani do databázy Registry systému Windows.

Ak chcete skontrolovať stav chráneného režimu, vyberte voľby Súbor > Vlastnosti > Rozšírené > Chránený režim.

Chránený režim je štandardne zapnutý. Ak chcete upraviť nastavenia, postupujte takto:

 1. Vyberte voľbu Úpravy > Predvoľby.

 2. V zozname Kategórie v ľavej časti vyberte voľbu Zabezpečenie (zvýšené).

 3. V časti Ochrany izolovaného priestoru vyberte alebo zrušte výber voľbyZapnúť chránený režim pri spustení.

  • Aktivujte voľbu Vytvoriť denník chráneného režimu pre zaznamenávanie udalostí. Tieto zmeny sa prejavia pri ďalšom spustení aplikácie.
  • Kliknutím na voľbu Zobraziť denník otvoríte súbor denníka.

Chránené zobrazenie

V záujme zvýšenia bezpečnosti a zabránenia potenciálnym ohrozeniam bezpečnosti zo strany súborov pochádzajúcich z nebezpečných umiestnení používajte režim chráneného zobrazenia. V režime chráneného zobrazenia je väčšina funkcií zakázaná. Môžete prehliadať dokument PDF, no nemôžete vykonávať nič iné.

V chránenom zobrazení sa na vrchu okna aplikácie Reader DC zobrazuje žltá lišta. Kliknutím na voľbu Povoliť všetky funkcie ukončíte Chránený režim.

Informačná lišta chráneného zobrazenia
Informačná lišta chráneného zobrazenia

To, kedy sa Chránené zobrazenie uplatňuje, môžete upraviť pomocou týchto krokov:

 1. Vyberte voľbu Úpravy > Predvoľby.
 2. V zozname Kategórie v ľavej časti vyberte voľbu Zabezpečenie (zvýšené).
 3. V časti Ochrany izolovaného priestoru vyberte voľbu Režim chráneného zobrazenia:
  • Vypnutý
  • Súbory z potenciálne nebezpečných umiestnení
  • Všetky súbory

Privilegované umiestnenia

Medzi privilegované umiestnenia môžete pridať konkrétne súbory, priečinky a hostiteľov, pri ktorých sa má dokumentom PDF selektívne dôverovať, a tak obísť bezpečnostné obmedzenia.

Otvorte dialógové okno Predvoľby, vyberte kategóriu Zabezpečenie (zvýšené) a v položke Privilegované umiestnenia vykonajte nasledujúce kroky:

 • Ak chcete dôverovať všetkým dokumentom s platným bezpečnostným certifikátom, vyberte voľbu Automaticky dôverovať dokumentom s platným certifikátom.
 • Ak chcete dôverovať lokalitám, ktoré sú nastavené ako dôveryhodné v aplikácii Internet Explorer, vyberte voľbu Automaticky dôverovať lokalitám zón zabezpečenia operačného systému Windows.
 • Ak chcete z umiestnenia pridať iba jeden alebo dva dokumenty PDF, kliknite na položku Pridať súbor.
 • Ak chcete vytvoriť dôveryhodný priečinok pre viac dokumentov PDF, kliknite na položku Pridať cestu k priečinku alebo Pridať hostiteľa.
 • Ak chcete povoliť načítavanie dát z webovej lokality, zadajte názov koreňovej adresy URL. Môžete zadať napríklad adresu www.adobe.com, ale nie adresu www.adobe.com/products. Ak chcete dôverovať iba súborom zo zabezpečených pripojení, vyberte voľbu Len zabezpečené pripojenia (https:).

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online