Funkcia chráneného zobrazenia pre súbory PDF (Windows)

V záujme zvýšenia bezpečnosti obsahuje aplikácia Acrobat Reader chránený režim a chránené zobrazenie, ktoré pomáhajú chrániť váš počítač. Ak je aktivovaný chránený režim, všetky operácie vyžadované aplikáciou Acrobat Reader na zobrazenie súboru PDF sa spustia obmedzeným spôsobom vnútri uzatvoreného prostredia nazývaného „sandbox“. 

Chránený režim

Na zabezpečenie dodatočnej úrovne zabezpečenia sa aplikácia Adobe Reader predvolene spúšťa v chránenom režime. V chránenom režime nemôžu škodlivé dokumenty PDF spúšťať ľubovoľne spustiteľné súbory ani zapisovať do systémových adresárov či databázy Registry systému Windows.

Ak chcete skontrolovať stav chráneného režimu, vyberte položky Súbor > Vlastnosti > Rozšírené > Chránený režim.

Chránený režim je predvolene aktivovaný. Ak chcete zadať nastavenia, postupujte takto:

 1. Vyberte položky Upraviť > Predvoľby.

 2. V zozname Kategórie na ľavej strane vyberte položku Zabezpečenie (rozšírené).

 3. V časti Ochrana Sandbox vykonajte výber alebo zrušenie výberu položky Povoliť chránený režim pri spúšťaní.

  • Povoľte možnosť Vytvoriť súbor denníka chráneného režimu na zaznamenávanie udalostí. Zmeny sa uplatnia pri ďalšom spustení aplikácie.
  • Ak chcete otvoriť súbor denníka, kliknite na položku Zobraziť denník.

Chránené zobrazenie

Ak chcete zvýšiť zabezpečenie a vyhnúť sa potenciálnym bezpečnostným rizikám spojeným so súbormi, ktoré môžu pochádzať z nebezpečných umiestnení, použite režim chráneného zobrazenia. V režime chráneného zobrazenia je väčšina funkcií vypnutá. Môžete zobraziť súbor PDF, ale nemôžete vykonať nič iné.

V chránenom zobrazení sa v hornej časti okna aplikácie Reader zobrazuje žltý panel. Ak chcete ukončiť chránené zobrazenie, kliknite na položku Povoliť všetky funkcie.  

Informačný panel chráneného zobrazenia
Informačný panel chráneného zobrazenia

Ak chcete vykonať úpravy, keď sa používa Chránené zobrazenie, postupujte takto:

 1. Vyberte položky Upraviť > Predvoľby.
 2. V zozname Kategórie na ľavej strane vyberte položku Zabezpečenie (rozšírené).
 3. V oblasti Ochrana Sandbox vyberte možnosť pre chránené zobrazenie:
  • Vypnuté
  • Súbory z potenciálne nebezpečných umiestnení
  • Všetky súbory

Privilegované umiestnenia

Do privilegovaných umiestnení môžete pridať konkrétne súbory, priečinky a hostiteľov, aby ste podľa výberu dôverovali určitým súborom PDF a obišli obmedzenia zabezpečenia.

Otvorte dialógové okno Predvoľby, vyberte kategóriu Zabezpečenie (rozšírené) a v rámci položky Privilegované umiestnenia vykonajte nasledovné:

 • Ak chcete dôverovať všetkým dokumentom s platným certifikátom zabezpečenia, vyberte položku Automaticky dôverovať dokumentom s platným certifikátom.
 • Ak chcete dôverovať niektorým stránkam, ktorým už dôverujete v prehliadači Internet Explorer, vyberte položku Automaticky dôverovať stránkam z mojich zón zabezpečenia operačného systému Windows.
 • Ak chcete pridať len jeden alebo dva súbory PDF z umiestnenia, kliknite na položku Pridať súbor.
 • Ak chcete vytvoriť dôveryhodný priečinok pre viaceré súbor PDF, kliknite na položku Pridať cestu k priečinku alebo Pridať hostiteľa.
 • Ak chcete povoliť načítanie údajov z webovej lokality, zadajte názov koreňovej adresy URL. Zadajte napríklad www.adobe.com, avšak nie www.adobe.com/products. Ak chcete dôverovať len súborom zo zabezpečených pripojení, vyberte položku Len zabezpečené pripojenia (https:).
Poznámka:

Nastavenie Automaticky dôverovať stránkam z mojich zón zabezpečenia operačného systému Windows je použiteľné vtedy, keď je položka Chránené zobrazenie nastavená na možnosť Súbory z potenciálne nebezpečných umiestnení

Ak je položka Chránené zobrazenie nastavená na možnosť Všetky súbory, dôveryhodné stránky sa predvolene otvoria v chránenom zobrazení, kým ich nepridáte do zoznamu  privilegovaných umiestnení.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu