Ukladanie, prehliadanie a vyhľadávanie v dokumentoch PDF

Ukladanie dokumentov PDF

Ak autor dokumentu PDF povolil lokálne ukladanie, je možné uložiť kópiu dokumentu PDF alebo portfólia PDF.

Webový prehliadač

 • Ak chcete uložiť dokument PDF, kliknite na ikonu Uložiť súbor na paneli s nástrojmi Heads Up Display (Displej HUD) v dolnej časti zobrazenia dokumentu PDF.

Panel s nástrojmi HUD vo webovom prehliadači
Panel s nástrojmi HUD vo webovom prehliadači

Aplikácia Acrobat Reader

 • Ak chcete uložiť dokument PDF, vyberte položku Súbor > Uložiť alebo kliknite na ikonu Uložiť súbor na paneli s nástrojmi Heads Up Display (Displej HUD) v dolnej časti zobrazenia dokumentu PDF. Zobrazí sa dialógové okno Uložiť ako. Vyberte si umiestnenie, kam chcete dokument PDF uložiť a potom kliknite na položku Uložiť.

Poznámka: Predvolene sa pri prvom uložení zobrazí dialógové okno Uložiť ako. Dialógové okno sa pri ukladaní nasledujúcich zmien do rovnakého súboru už nezobrazí, pokiaľ máte súbor otvorený v aplikácii Reader. Toto predvolené správanie aplikácie Reader sa riadi nastavením chráneného režimu a zabraňuje akémukoľvek možnému upravovaniu dokumentu PDF po otvorení v aplikácii Reader. Ak chcete zakázať chránený režim aplikácie Reader (neodporúča sa), prejdite do nastavenia Úpravy > Predvoľby > Zabezpečenie (Zvýšené) a zrušte začiarknutie políčka Povoliť chránený režim pri spustení.

 • Ak chcete vytvoriť kópiu dokumentu PDF, vyberte voľby Súbor > Uložiť ako.
 • Ak chcete dokument PDF uložiť ako prístupný text, vyberte voľby Súbor > Uložiť ako iné > Text.

Prečo nemôžem uložiť dokument PDF?

Pretože autor dokumentu PDF z dôvodu bezpečnosti, ochrany autorských práv alebo iných dôvodov zakázal vytváranie lokálnych kópií.

Ak dokument PDF potrebujete uložiť, obráťte sa na jeho autora a požiadajte ho o povolenie na vytváranie lokálnych kópií. Ďalšie informácie nájdete v časti Povolenie ukladania dát formulárov pre používateľov aplikácie Reader v pomocníkovi pre aplikáciu Acrobat.

Prehliadanie a navigácia v dokumentoch PDF

Vykonajte ľubovoľný z nasledujúcich úkonov:

 • V aplikácii Acrobat Reader môžete na zväčšenie alebo zmenšenie strany použiť voľby priblíženia, zväčšenia a prispôsobenia veľkosti na paneli s nástrojmi HUD v dolnej časti zobrazenia dokumentu PDF.
Panel nástrojov HUD
Panel s nástrojmi HUD obsahuje voľby výberu, priblíženia, zväčšenia, miniatúry strany a prispôsobenia veľkosti na stranu.

Môžete tiež použiť voľby na rýchlu navigáciu dostupné na hlavnom paneli s nástrojmi a na ľavej navigačnej table.

Rýchla navigácia pomocou týchto volieb
Rýchla navigácia pomocou týchto volieb

A. Ak chcete prejsť na konkrétnu stranu, zadajte číslo strany a stlačte kláves Enter. B. Rýchla navigácia na nasledujúcu a predchádzajúcu stranu. C. Ak sa chcete presúvať vizuálne, kliknite na ikonu Miniatúry strán na ľavej navigačnej table. D. Ak chcete preskočiť na oblasti záujmu, kliknite na ikonu Záložky na ľavej navigačnej table. 

Ak chcete nastaviť voľby rolovania a zobrazenia viacerých strán, vyberte menu Zobrazenie > Zobrazenie strany. V prehliadači kliknite pravým tlačidlom myši na panel s nástrojmi aplikácie Acrobat Reader a vyberte voľbu Zobrazenie strany.

Priblíženie konkrétnej oblasti

 • Kliknite na dokument pravým tlačidlom myši a z kontextového menu vyberte voľbu Rámček zväčšenia. Následne myšou ťahajte okolo oblasti, ktorú chcete zväčšiť.

 • (Iba aplikácia Acrobat Reader, nie prehliadač) Z menu Zobrazenie > Zväčšenie vyberte voľbu Dynamické zväčšenie , Posúvanie a zväčšovanie alebo Nástroj lupa . Ďalšie informácie o každej voľbe nájdete v časti Nastavenie zobrazení PDF v pomocníkovi aplikácie Acrobat.

Vyhľadanie informácií v dokumente PDF

Ak chcete vyhľadávať v obsahu strany, môžete vykonať niektorý z týchto krokov:

 • Kliknite na dokument pravým tlačidlom myši a z kontextového menu vyberte voľbu Hľadať. V pravom hornom rohu okna dokumentu zadajte vyhľadávané slovo a klikaním na tlačidlá Ďalšie alebo Predchádzajúce sa posúvajte medzi výsledkami.
Kliknite na dokument pravým tlačidlom myši a vyberte voľbu Hľadať
Ak chcete zobraziť okno vyhľadávania, pravým tlačidlom myši kliknite na príslušný dokument a vyberte voľbu Hľadať.

 • Ak chcete využiť podrobnejšie vyhľadávanie celých slov, fráz, poznámok alebo iných možností, postupujte niektorým z týchto spôsobov:

  • Vo webovom prehliadači stlačte klávesy Ctrl+Shift+F a otvorte tablu rozšíreného vyhľadávania.

  • V aplikácii Acrobat Reader vyberte voľby Úpravy > Rozšírené hľadanie.

  Na spodnej časti tably vyhľadávania po kliknutí na voľbu Zobraziť viac volieb môžete podrobnejšie prispôsobiť kritériá vyhľadávania. Ďalšie informácie nájdete v časti Rozšírené možnosti vyhľadávania v pomocníkovi aplikácie Acrobat.

Zobrazenie a prehľadávanie portfólia PDF

Portfólio PDF je zbierka súborov v rôznych formátoch vytvorených v rôznych aplikáciách. Pomocou nástrojov na hľadanie aplikácie Reader môžete v portfóliu PDF vyhľadať text. Zadajte text, ktorý chcete vyhľadať, do poľa Hľadať na paneli s nástrojmi Portfólio PDF. Vo výsledkoch hľadania sa zobrazia všetky súbory, v ktorých sa nachádza zadaný text.

 • V súboroch PDF rozbaľte zoznam a zobrazte výsledky v kontexte. Kliknutím na výsledok hľadania prejdete na umiestnenie textu v dokumente PDF.

 • Pri iných typoch súborov kliknite na tlačidlo Otvoriť a potom prehľadajte otvorený súbor.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu