Odosielanie dokumentov na podpis

Na podpísanie dokumentov ostatnými môžete použiť nástroj Fill & Sign založený na cloudových službách v rámci služby Adobe Acrobat Sign. Umožní podpisujúcim osobám rýchlo podpísať zmluvy z akéhokoľvek miesta pomocou webového prehliadača alebo mobilného zariadenia. Podpisujúce osoby sa nemusia na účely podpisovania zmlúv kupovať žiaden produkt Adobe.

Pozrite si rýchly video kurz a začnite


Podpisujte svoje dokumenty PDF a zdieľajte ich s ostatnými. Kliknutím na položku Začíname sa spustí aplikácia Acrobat:  Začíname

Zabezpečiť elektronické podpísanie dokumentov ostatnými

Skôr než dokument podpíšete, dokončite jeho úpravy. Podpísaná zmluva je certifikovaná službou Adobe Acrobat Sign. Úpravou podpísanej zmluvy sa certifikát zruší.

Podpisujúcim osobám sa odošle e-mail so žiadosťou o podpísanie zmlúv. Po podpísaní dostanete vy aj podpisujúce osoby podpísaný súbor PDF e-mailom. Celý postup podpisovania môžete sledovať v aplikácii Acrobat DC alebo Acrobat Reader DC v časti Domov > Na podpis.

Podporované typy súborov na podpisovanie

Okrem súborov PDF možno na podpísanie odosielať súbory balíka aplikácií Microsoft Office, rôzne obrázkové súbory, súbory HTML a textové súbory. Zoznam podporovaných typov súborov: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PPT, PPTX, TXT, CSV, HTML, HTM, TIFF, TIF, BMP, GIF, JPG, JPEG a PNG.

Kroky:

 1. Otvorte formulár PDF v aplikácii Acrobat alebo Acrobat Reader a vyberte položky Nástroje > Vyžiadať e-podpisy.

 2. Zobrazí sa okno funkcie Vyžiadať podpisy. Postupujte takto:

  1. Do poľa Podpisujúci zadajte e-mailové adresy príjemcov v poradí, v ktorom chcete, aby dokument podpísali.
  2. Podľa potreby zmeňte predvolený text v časti Predmet a správa.
   Voliteľné: Ak chcete pridať viac ľudí len na informačné účely, pomocou tlačidla Pridať adresy do kópie zadajte ich e-mailové adresy do zoznamu kópií.
  3. Ak chcete pridať ďalšie dokumenty, kliknite na položku Pridať súbory a vyhľadajte a vyberte dokumenty.
  Okno Acrobat Sign

  Ak nechcete používať Rozšírené voľby, vynechajte ďalší voliteľný krok.

  d. (Voliteľné) Kliknite na položku Ďalšie možnosti, ak chcete zadať rozšírené voľby, ako sú overenie podpisujúcich, pripomenutia a ďalšie.

  • Nastavenie Dokončiť v poradí je predvolene zapnuté. Čísla vedľa e-mailových adries označujú poradie účasti. Ak nechcete dodržiavať určité poradie podpisovania, prepnite prepínač do polohy Dokončiť v akomkoľvek poradí.
   (Voliteľné) Kliknite na položku Pridať ma, ak sa chcete pridať ako osoba podpisujúca dokument.
  • Zadajte typ overenia, napríklad e-mail, heslo, overenie na základe poznatkov alebo telefón.
  • Súbor PDF ochráňte heslom.
  • Nastavte termín dokončenia.
  • Nastavte pripomenutie pre príjemcov, aby vykonali činnosť.
  • Určte Jazyk príjemcu v odoslanom e-maile. (Dostupné len so službou pre podniky.)
  Adobe Sign – Rozšírené voľby
  Ďalšie alebo Rozšírené voľby

 3. Kliknite na položku Určte miesto na podpis alebo Ďalšie.

  Dokument je teraz pripravený na pridanie polí, ktoré chcete, aby podpisujúce osoby vyplnili alebo podpísali.

  Poznámka:

  Ak ste pridali viacero dokumentov, dokumenty sa prevedú na súbory PDF a skombinujú sa do jedného súboru. Skombinovaný súbor sa otvorí, aby ste mohli pridať príslušné polia.

 4. Okno Určiť miesto na vyplnenie a podpísanie sa zobrazuje s možnosťami založenými na tom, či máte jedného podpisujúceho, alebo viacero podpisujúcich.

  • Zjednodušený režim pre jedného podpisujúceho
   Ak ste pridali jedného podpisujúceho, vypne sa režim Rozšírená úprava a zobrazia sa možnosti zjednodušenej úpravy podľa obrázka nižšie. Ak chcete umiestniť podpis alebo ďalšie pole, kliknite na požadované miesto v dokumente, a potom nastavte vlastnosti poľa z jeho kontextovej ponuky.
  Určte časti na vyplnenie a miesto na podpísanie

  • Zjednodušený režim pre viacerých podpisujúcich
   Tento režim poskytuje zjednodušené vytvorenie s možnosťou priradenie podpisovanie viacerým podpisujúcim. Keď na pravej table vyberiete podpisujúceho a pridáte do formulára polia, tieto polia budú priradené danému podpisujúcemu. Znamená to, že do polí bude môcť podpisujúci vyplniť informácie a podpísať formulár.
  Zjednodušený režim pre viacerých podpisujúcich

  Pomocou plávajúceho panela s nástrojmi môžete prepnúť osobu priradenú ku ktorémukoľvek poľu. Na základe farieb priradených k podpisujúcim osobám možno jednoducho rozlišovať polia pre príslušné podpisujúce osoby.

  Plávajúci panel
  Plávajúci panel

  Vybrať podpisujúceho
  Vybrať podpisujúceho

  Zobraziť viac polí
  Vybrať typ poľa

  • Rozšírený režim pre viacerých podpisujúcich
   Ak ste pridali viacerých podpisujúcich, uvidíte možnosti zobrazené nižšie. Kliknite na tlačidlo  a umiestnite rozpoznané polia formulára do dokumentu PDF. Prípadne potiahnite polia z kariet na pravej table a vložte ich na ľubovoľné miesto v dokumente.
  Rozšírený režim pre viacerých podpisujúcich

  Poznámka:

  Môžete prepínať medzi zjednodušeným režimom a rozšíreným režimom pre viacerých podpisujúcich. Ak chcete prepnúť režim, na pravej table vypnite prepínač Rozšírená úprava.

 5. Po vložení všetkých požadovaných polí do dokumentu kliknite na položku Odoslať. Dokument sa odošle na podpis príjemcom a zobrazí sa potvrdenie.

  Potvrdenie o odoslaní na podpis

  Dostanete e-mail zo služby Adobe Acrobat Sign s informáciou, že zmluvy sú odoslané prvej podpisujúcej osobe. Prvá podpisujúca osoba dostane aj e-mail s prepojením na podpísanie zmluvy. Keď sa podpisujúca osoba podpíše do poľa Podpis a následne klikne na tlačidlo Kliknutím podpísať, zmluva sa odošle ďalšej podpisujúcej osobe a tak ďalej. Po podpísaní zmluvy všetkými podpisujúcimi dostane každý kópiu podpísanej zmluvy.

  Všetky podpísané dokumenty sa uschovávajú na rovnakom mieste a prístup k nim je možný z akéhokoľvek miesta. Ďalšie informácie nájdete v časti Sledovanie dokumentov odoslaných na podpis.

Možnosti podpisujúceho

Podpisujúci dostane e-mail s prepojením na podpísanie zmluvy. Ak navyše podpisujúci používa počítačovú aplikáciu Acrobat DC alebo Acrobat Reader DC, zobrazí sa mu oznámenie o zdieľaní zmluvy, ktorú má podpísať. Ďalšie informácie nájdete v časti Podpísanie zmluvy.

Poznámka:

Podpisujúce osoby sa nemusia registrovať ani si zakúpiť akýchkoľvek produkt Adobe na podpisovanie zmlúv. Zmluvy môžu podpisovať pomocou webového prehliadača, mobilného zariadenia alebo počítačovej aplikácie Acrobat DC/Acrobat Reader DC.

Sledovanie zmlúv odoslaných na elektronický podpis

K dispozícii v aplikácii Acrobat DC

Môžete sledovať, ktoré zmluvy boli odoslané na podpis, ktoré sú podpísané alebo ktoré čakajú na váš podpis.

Samostatní a skupinoví používatelia

Prejdite na položku Domov > Podpísať > Všetky zmluvy. Zobrazí sa zoznam všetkých dokumentov zdieľaných na podpis.

Podnikoví používatelia

 1. V časti Domov > Podpísať > Všetky zmluvy kliknite na položku Otvoriť službu Acrobat Sign.

  Otvoriť službu Adobe Sign

 2. V novom okne prehliadača sa zobrazí stránka spravovania služby Acrobat Sign.

  Sledovanie zmlúv odoslaných na podpis

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu