Aplikácia Reader umožňuje podpisovať dokumenty PDF a začleniť tento podpis do súboru. Ak dokument PDF prehliadate na internete, najprv ho prevezmite a potom ho môžete podpísať.

Na niektoré dokumenty sa vzťahuje zabezpečenie, ktoré zamedzuje ich elektronickému podpisovaniu. Takéto dokumenty vytlačte a podpíšte vytlačenú kópiu.

Podpísanie dokumentu PDF

Ak chcete podpísať dokument alebo formulár PDF, môžete napísať, nakresliť alebo vložiť obrázok s ručným podpisom. Zároveň k nemu môžete pridať text, ako napríklad svoje meno, spoločnosť, titul alebo dátum. Keď dokument uložíte, tento podpis a text sa stanú súčasťou dokumentu PDF.

Odosielanie a sledovanie podpísaných dokumentov PDF

Po podpísaní môžete formulár zdieľať s ostatnými používateľmi. Ak chcete zdieľať formulár, postupujte podľa krokov uvedených v článku Odoslanie formulára.

Získajte dokumenty PDF podpísané inými osobami pomocou aplikácie Adobe Sign

Na podpísanie dokumentov ostatnými môžete použiť nástroj Send for Signature založený na cloudových službách v rámci služby Adobe Sign. Umožní podpisujúcim osobám rýchlo podpísať zmluvy z akéhokoľvek miesta pomocou webového prehliadača alebo mobilného zariadenia. Podpisujúce osoby sa nemusia registrovať ani kupovať žiaden produkt Adobe na podpisovanie zmlúv.

Nástroj Send for Signature pomáha taktiež sledovať celý proces podpisovania. Nástroj odošle e-mail podpisujúcim osobám so žiadosťou o podpísanie zmluvy. Po podpísaní dostanete vy aj podpisujúce osoby podpísaný dokument PDF e-mailom.

Ďalšie informácie nájdete v časti Odosielanie dokumentov PDF na podpis.

Správa certifikátov (zabezpečené dokumenty PDF)

Autor dokumentu PDF môže dokument zašifrovať pomocou certifikátu na overovanie digitálnych podpisov. Certifikáty prijaté od iných osôb sa uchovávajú v zozname dôveryhodných identít. Tento zoznam sa podobá na adresár a umožňuje vám overovať podpisy týchto užívateľov vo všetkých dokumentoch, ktoré od nich prijmete.

Ďalšie informácie nájdete v týchto článkoch v pomocníkovi pre aplikáciu Acrobat:

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online