Work-around to Access Denied Issue

To access Marketing Cloud solutions and services, click the menu icon: 

menu-icon
Screen Shot 2016-04-22 at 7.08.41 AM

Click the greyed option for Social

Screen Shot 2016-04-22 at 7.08.56 AM

Click login to legacy account. Which is esentially social.omniture.com

Screen Shot 2016-04-22 at 7.09.10 AM

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online