Social collects "Reach" metrics every hour for the first 24 hours after a post is made, every 8 hours for the next 48 hours, and every 24 hours for the next 27 days. Reach updates frequently within the first 24 hours of the post. After 28 days, Social stops collecting Reach data on a post.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online