This article helps you how to reindex the Solr index used by AEM Communities MSRP and DSRP.

Environment

AEM Communities 6.x

Steps

For MSRP Solr reindexing, see this documentation.

For DSRP you would follow the same steps but use this URL instead: /services/social/datastore/rdb/reindex

For example, your curl command for reindex on DSRP would look like this:

curl -u admin:password -X POST -F path=/ http://host:port/services/social/datastore/rdb/reindex

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online