What do you put in the Server ID field on the Preferences > Analytics Settings tab of the Social app?

The "Server ID" in the Social application builder calls for the "tracking server" as it is known in Adobe Analytics. By default, the Server ID is similar to the following:

rsid.112.2o7.net

  • rsid is the report suite ID
  • 112 is San Jose - 122 is Dallas - 132 is London
  • 2o7.net is always the same

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online