User permissions

If you want to select an "Owned" Facebook page from the Associated Pages field when adding a competitor, make sure that you are in the correct Social User Group. Choose Social > Settings > Users & Groups, and make sure that you're in the User Group under Manage All/Owned social properties.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online