Pokyny pre podporu softvéru Adobe

Ďalšie informácie o časovej osi podpory pre produkty a služby Adobe.

Je moja aplikácia podporovaná?

Čo sa týka počítačových aplikácií, Adobe podporuje naše aktuálne aplikácie a dve predchádzajúce hlavné verzie každej z nich. V prípade webových a mobilných aplikácií podporujeme iba aktuálnu verziu. Zoznam aplikácií a obdobia poskytovania podpory nájdete na stránke Produkty a obdobie poskytovania technickej podpory.

Dostáva moja aplikácia aktualizácie zabezpečenia?

Spoločnosť Adobe poskytuje aktualizácie zabezpečenia len pre naše aktuálne aplikácie. Odporúčame vám aplikácie vždy aktualizovať na najnovšie verzie, vďaka čomu budete môcť využívať výhody vylepšenia funkcií, výkonu a zabezpečenia.

Aké aplikácie sú k dispozícii na stiahnutie?

Poskytujeme inštalačné programy k našim aktuálnym počítačovým aplikáciám a k predchádzajúcej hlavnej verzii každej z nich. (Acrobat DC je výnimkou. Aby sme zaistili, že máte najnovšie aktualizácie zabezpečenia, poskytujeme iba jeho aktuálnu verziu.) V prípade mobilných aplikácií poskytujeme iba ich najnovšiu verziu. Pre aplikácie, ktoré už nepredávame, neposkytujeme inštalátory. Vyhľadajte odkazy na aplikácie, ktoré sú k dispozícii na prevzatie.​

Prečo moja aplikácia už nie je k dispozícii?

V rámci nášho cyklu inovácie niekedy ukončíme prevádzku aplikácie. Vďaka tomu sa môžeme sústrediť na poskytovanie nového a modernizovaného softvéru a služieb.  

Je k dispozícii podpora pre ukončenú aplikáciu alebo službu (so skončenou životnosťou)?

Podporu, súbory na stiahnutie, dokumentáciu a opravy zabezpečenia poskytujeme krátko pred skončením životnosti aplikácie alebo služby.Po ukončení prevádzky aplikácie alebo služby sa podpora ukončí.

Časová os konca životnosti produktov a služieb Adobe
Časová os podpory pre ukončené aplikácie a služby

Ďalšie informácie o období poskytovania podpory pre konkrétne produkty Adobe si prečítajte v časti Produkty a obdobie poskytovania technickej podpory.

Kedy ma upozorníte na ukončenie aplikácie alebo služby?

Vo všeobecnosti oznámenie posielame 12 mesiacov pred ukončením predaja alebo podpory. V prípade nepredvídaných zmien alebo požiadaviek však môže byť lehota na oznámenie kratšia.

Poskytujete vylepšenia alebo opravy chýb pre ukončené aplikácie alebo služby?

Po oznámení ukončenia životnosti neposkytujeme žiadne nové vylepšenia produktu či služby. Ak je to možné, snažíme sa zabezpečiť kompatibilitu s aktualizáciami operačného systému a v prípade potreby poskytujeme opravy zabezpečenia, kým aplikáciu alebo službu neprestaneme predávať.

Ďalšie informácie

V tomto dokumente sa definuje časová os podpory po tom, ako Adobe ukončí životnosť všetkých produktov a hostiteľských služieb Adobe Creative Cloud a Document Cloud, či už sú poskytované ako lokálny softvér, alebo ako hostiteľská služba, okrem služieb a platforiem v nižšie uvedenej časti Výnimky.

Výnimky

Táto časová os ukončenia životnosti sa nevzťahuje na služby a platformy Adobe, ako je napríklad Flash. Ukončenie životnosti by sa nemalo interpretovať ako ukončenie existujúcej zmluvy so spoločnosťou Adobe. Služby pre existujúcu produktovú základňu sa budú naďalej poskytovať podľa existujúcich zmluvných podmienok. V prípade produktov alebo služieb s prísnejšími požiadavkami na ukončenie životnosti sa uplatní príslušná prísnejšia požiadavka.

 • Adobe si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť poskytovanie podpory pre daný produkt.
 • Spoločnosť Adobe použije komerčne primerané úsilie na to, aby vás upozornila 12 mesiacov pred ukončením predaja alebo podpory.
 • Adobe vynaloží komerčne primerané úsilie, aby 12 mesiacov vopred oznámila dátum ukončenia predaja dotknutého produktu a/alebo posledný deň, kedy je možné dotknutý produkt objednať.
 • Počas obdobia medzi oznámením o ukončení podpory a skutočným ukončením podpory bude produkt podporovaný takto:
  • Nevykonávajú sa žiadne nové vylepšenia produktu alebo služby.
  • Nevykonávajú sa žiadne vylepšenia produktu alebo služby na podporu nových alebo aktualizovaných verzií platforiem alebo operačných systémov, na ktorých produkt beží alebo ku ktorým sa pripája.
  • Oddelenie starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Adobe nasmeruje zákazníkov na existujúce opravy alebo riešenia, ktoré sa vzťahujú na nahlásený prípad.
  • Spoločnosť Adobe môže podľa vlastného uváženia vyvinúť nové rýchle opravy problémov s veľkým technickým dopadom alebo obchodným rizikom pre zákazníkov. Na základe vstupných informácií od zákazníkov Adobe určí mieru vplyvu a rizika, ako aj následné činnosti.
  • Spoločnosť Adobe môže na identifikáciu problémov podľa vlastného uváženia zapojiť výskumné a vývojové tímy len v kritických prípadoch a v obmedzenom rozsahu.
 • Spoločnosť Adobe vynaloží komerčne primerané úsilie na riešenie problémov so zabezpečením produktov s ukončenou podporou počas záručnej lehoty alebo obdobia poskytovania podpory, podľa toho, čo nastane neskôr.

Termín

Definícia

Ďalšie informácie

Oznámenie o ukončení životnosti

Oznámenie zaslané zákazníkom, obchodným partnerom a dotknutým stranám o tom, že produkt sa už nebude predávať, podporovať a nebude k dispozícii na stiahnutie. 

Zvyčajne sa posiela aspoň 12 mesiacov pred ukončením predaja.

Ukončenie predaja

Produkt sa už na stránke Adobe.com ani v obchodoch tretích strán nepredáva.

Inštalačný program nie je na stránke Adobe.com k dispozícii.

Ukončenie životnosti

Online služby a podpora už nie sú k dispozícii. 

Všetky podporné služby, ktoré si vyžadujú priebežnú údržbu, sú odstránené. Uložené údaje o zákazníkoch sa odstránia.

Asistovaná podpora  

Podpora poskytovaná spoločnosťou Adobe prostredníctvom online chatu, telefónu alebo e-mailu v súvislosti so sťahovaním, aktiváciou a platbou.    

Je k dispozícii, kým produkt nedosiahne koniec životnosti.

Svojpomocné riešenie podpory   

Online dokumentácia, inštalačné programy a komunitná podpora v súvislosti s otázkami o produkte.    

Je aktualizovaná (v prípade potreby) do dátumu ukončenia predaja. Je k dispozícii až do skončenia životnosti.    

Aktualizácie operačného systému pre najnovšiu verziu aplikácie    

Vylepšenia produktov Adobe s cieľom ich optimalizácie pre nové operačné systémy.    

Adobe optimalizuje aplikácie pre novšie operačné systémy podľa potreby až do dátumu ukončenia predaja.    

Nedostatočné zabezpečenie

Nedostatočné zabezpečenie môže útočník zneužiť na preniknutie do počítača používateľa.    

Spoločnosť Adobe vynaloží primerané úsilie na riešenie problémov so zabezpečením produktov s ukončenou podporou počas záručnej lehoty alebo obdobia poskytovania podpory, podľa toho, čo nastane neskôr.

Poznámka:
 • Tieto pokyny pre podporu by sa nemali interpretovať ako právne záväzné. Adobe zverejnením tohto dokumentu alebo v ňom uvedených informácií neposkytuje žiadne záruky, a to výslovné, nepriamo vyjadrené ani zákonné.
 • Dokument má informačný charakter. Adobe si vyhradzuje právo upraviť tieto pokyny pre konkrétne produkty a podľa obchodných požiadaviek.
Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu