Aktualizácie bezpečnostných certifikátov

Poznámka:

Tento problém sa riešili 4. októbra 2012. Ďalšie informácie sú dostupné v tejto bezpečnostnej príručke.

Spoločnosť Adobe prešetrila možné nevhodné použitie certifikátu podpisu kódu Adobe pre systémy Windows. Platnosť certifikátu sme odvolali dňa 4. októbra 2012 pre všetky softvérové kódy podpísané po 10. júli 2012. Zákazníci počas procesu odvolania platnosti certifikátu nezaznamenajú žiadne zmeny.

Je softvér Adobe v súvislosti s týmto problémom akýmkoľvek spôsobom ohrozený? Nie. Tento problém nesúvisí s bezpečnosťou vašich originálnych softvérov od spoločnosti Adobe. Existujú ešte nejaké bezpečnostné riziká? Máme dôvod sa domnievať, že tento problém nepredstavuje žiadne všeobecné bezpečnostné riziko.

Odvolanie platnosti certifikátu sa vzťahuje na platformu Windows a tri aplikácie Adobe AIR*, ktoré pracujú so systémom Windows a Mac OS. Odvolanie platnosti neovplyvňuje žiadny iný softvér od spoločnosti Adobe pre Mac OS a iné platformy.

Spoločnosť Adobe vydala aktualizácie s novým softvérovým kódom podpísaným pomocou nového digitálneho certifikátu.

Pre ďalšie informácie si prečítajte Často kladené otázky alebo sa nás spýtajte.

Je potrebné aktualizovať môj softvér?

Ak ste neinštalovali softvér alebo aktualizácie Adobe po 10. júli 2012, nemusíte urobiť nič.

Ak používate softvér Adobe v prostredí systému Windows*, kliknite na nasledujúce prepojenia a zistite, či je potrebné váš softvér aktualizovať:

Používam Flash Player.

Používam Acrobat alebo Adobe Reader.

Používam iné desktopové produkty Adobe.

Používam podnikové produkty Adobe.

Spravujem aplikácie Adobe ako administrátor IT.

Používam Flash Player.

Prejdite na stránku Pomocníka Flash Player a uistite sa, či máte najnovšiu verziu.

Používam Acrobat alebo Adobe Reader.

Nie je nevyhnutné vykonať aktualizáciu. Napriek tomu odporúčame všetkým koncovým používateľom udržiavať aktuálnosť ich softvéru. Prevezmite si najnovšiu verziu.

Používam iné desktopové produkty Adobe.

Ak používate softvér Adobe v prostredí systému Windows*, jednoducho postupujte podľa týchto pokynov.

Poznámka: Inštalácia týchto aktualizácií zaberie niekoľko minút – nejde o celé produkty.

Používam podnikové produkty Adobe.

Kontaktujte vášho administrátora IT. Ak ste administrátor, pozrite si zoznam podnikových produktov s aktualizáciami, potom si pozrite pokyny pre administrátorov IT.

Spravujem aplikácie Adobe ako administrátor IT.

Desktopové produkty s aktualizáciami

Tabuľka nižšie uvádza produkty s aktualizovanými bezpečnostnými certifikátmi. Ak vaše produkty v tomto zozname nie sú uvedené, nemusíte urobiť nič.

Ak chcete získať aktualizované certifikáty, vyberte si jednu z nasledujúcich možností:

 • Pre CS6 a Creative Cloud kliknite na Pomocník > Aktualizácia vo vašom softvéri. Ak ste odberateľom služby Creative Cloud, získate aktualizácie, ktoré obsahujú produktové vlastnosti, ktoré nie sú dostupné v bežných produktových aktualizáciách na Adobe.com.
 • Použite nástroj Adobe Customer Response Tool pre Windows Prevezmite a nainštalujte Adobe Customer Response Tool pre Windows. Nástroj determinuje, ktoré produkty majú aktualizované certifikáty a poskytne vám užitočné prepojenia pre inštaláciu (nie je dostupné pre službu Creative Cloud). Ak ste systémovým administrátorom, prevezmite a nainštalujte si verziu pre podnikové systémy.
 • Prevezmite aktualizácie z Adobe.com Ak chcete aktualizovať produkty samostatne, použite zoznam uvedený nižšie.
Produkty s aktualizovanými certifikátmi (Ak nie je uvedené inak, platí len pre Windows.)
Kliknite na prepojenie a získajte aktualizáciu.
Photoshop CS6
Flash Player
Služby Acrobat.com pre systémy Windows a Mac OS
desktopová aplikácia SendNow AIR
Adobe Application Manager
Audition CS6
Adobe Bridge: 64 bit | 32 bit
ColdFusion 10** (Windows, Mac OS a Linux)
Spoločnosť Adobe odporúča všetkým používateľom ColdFusion 10 nainštalovať aktualizáciu.
Configurator 3.1 (Labs)
Contribute 6.5
Kontaktuje podporu a požiadajte o bezplatné náhradné DVD.
Creative Suite Cleaner Tool
Digital Publishing Suite – nainštalujte tieto aktualizácie, ak máte nainštalované R22 alebo R23: 
Desktopové nástroje DPS pre InDesign CS6
Folio Builder panel pre InDesign CS5.5, CS5.0
Nástroje Folio Producer pre InDesign CS5.5, CS5.0
Dreamweaver CS6 – potrebné len pri vydaní 12.0.1 (ZIP)
Ak ste odberateľom služby Creative Cloud, kliknite na Pomocník > Aktualizovať vo vašom softvéri.
Drive 4
Encore CS6
Adobe Extension Manager CS6 (ZIP)
Flash Media Server: Win (EXE) | UNIX (TAR)
Flash Professional CS6 (ZIP)
Flash Professional CS6 / Balík nástrojov pre CreateJS
Illustrator CS6 – potrebné len pri verziách 16.0.0 a 16.0.1. 64-bit | 32-bit
Ak ste odberateľom služby Creative Cloud, kliknite na Pomocník > Aktualizovať vo vašom softvéri.
Adobe Media Encoder CS6: 64-bit | 32-bit
Adobe Muse: Spustite Muse a získajte aktualizáciu.
Adobe Premiere Pro CS6
Prelude CS6
Presenter 8
Alebo, spustite Presenter a kliknite na Pomocník > Aktualizovať.
Shockwave Player
SpeedGrade CS6
Desktopová aplikácia Adobe Story pre Windows a Mac OS: Spustite aplikáciu a získajte aktualizáciu.

Podnikové produkty s aktualizáciami

Aktualizácie pre desktopové produkty nájdete v tabuľke vyššie alebo prevezmite a nainštalujte Adobe Customer Response Tool pre Windows. Nástroj determinuje, ktoré produkty majú aktualizované certifikáty a poskytne vám užitočné prepojenia pre inštaláciu. (Nie je dostupné pre službu Creative Cloud.) Aktualizácie môžete nájsť aj na Licenčnej webovej stránke (LWS).

Aktualizácie produktov Digital Marketing získate prostredníctvom konta Digital Marketing.

Pozrite pokyny pre administrátorov IT k aktualizáciám nasledujúcich podnikových produktov:

 • Adobe Application Manager – Enterprise Edition (AAMEE)
 • Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
 • Remote Update Manager (RUM)
 • Flash Player a Reader
 • Flash Media Server 4.5.3
 • ColdFusion 10
 • Report Builder - Digital Marketing Suite
 • SiteCatalyst Real-Time Dashboard - Digital Marketing Suite
 • Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition (APTEE)

* Aplikácie Adobe Muse, Adobe Story AIR a desktopové služby Acrobat.com

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?