Vaša individuálna licencia na službu Creative Cloud umožňuje inštalovať aplikácie vo viacerých počítačoch, aktivovať ich (prihlásiť sa do nich) v dvoch, ale používať ich iba v jednom počítači naraz.
Creative Cloud – počet počítačov
Inštalácia: na jednom alebo viacerých počítačoch a zariadeniach. Aktivácia: až na dvoch počítačoch či zariadeniach. Použitie: súčasne na jednom počítači alebo zariadení

Inštalovať

Aplikácie Creative Cloud si môžete inštalovať na viaceré počítače bez ohľadu na operačný systém.

Aktivovať

Creative Cloud môžete aktivovať až na dvoch počítačoch. 

Použiť

Softvér môžete súčasne využívať len na jednom počítači. 

Viac informácií nájdete v podmienkach používania

Inštalácia aplikácií v novom počítači

Informácie o inštalácii a používaní aplikácií Creative Cloud v novom počítači nájdete v časti Ako môžem aplikácie Creative Cloud nainštalovať a používať v novom počítači? 

Aktivácia aplikácií v inom počítači

Individuálne predplatné služby Creative Cloud môžete aktivovať v najviac dvoch počítačoch naraz. Ak chcete zistiť ako, prečítajte si článok Aktivácia a deaktivácia aplikácií Adobe Creative Cloud.

Aktivácia aplikácií, ak už sú aktivované v dvoch počítačoch

Ak už ste svoje individuálne predplatné služby Creative Cloud aktivovali v dvoch počítačoch, najskôr bude potrebné ho v jednom zo systémov deaktivovať.

  1. Službu Creative Cloud v jednom z dvoch počítačov deaktivujete tak, že sa odhlásite.
  2. Službu Creative Cloud v novom počítači aktivujete tak, že sa prihlásite.

Ak chcete zistiť ako, prečítajte si článok Aktivácia a deaktivácia aplikácií Adobe Creative Cloud.

Deaktivácia aplikácií, ak počítač nie je k dispozícii

Ak už nemáte prístup k svojmu predchádzajúcemu počítaču, aplikáciu môžete deaktivovať na stránke svojho konta. Ak chcete zistiť ako, prečítajte si časť „Deaktivácia na lokalite Adobe.com“ v článku Aktivácia a deaktivácia aplikácií Adobe Creative Cloud.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online