Vypnutie položiek a služieb spúšťania | Windows

Niektoré aplikácie alebo služby spôsobujú systémové chyby alebo mrznutie, ak sú spustené spolu s aplikáciami Adobe. Služby predstavujú špecializované programy, ktoré vykonávajú určité funkcie na podporu iných programov. Pred spustením riešenia Acrobat vypnite ostatné aplikácie vrátane položiek a služieb spúšťania (položiek, ktoré sa automaticky spúšťajú spolu so systémom Windows). Využite na to nástroj selektívneho spúšťania.

Dôležité: Po zrušení označenia služieb načítania systému pri selektívnom alebo diagnostickom spúšťaní, natrvalo vymažete všetky body obnovenia nástroja Obnovenie systému. Ak nechcete body obnovenia vymazať, ponechajte túto možnosť označenú a pokúste sa otestovať problém. Niekedy je potrebné na úplné otestovanie problému vypnúť systémové služby.

Poznámka: Príkazy v týchto krokoch sa môžu mierne líšiť v závislosti od konfigurácie vášho systému.

Vypnutie položiek a služieb pri spustení, ktoré nie sú od spoločnosti Microsoft

Upozornenie:

Pri vypínaní služieb buďte opatrní. Dávajte pozor na to, aby ste nevypli kritické služby, ktoré sú dôležité pre správne fungovanie zariadenia. Vypnutím takýchto služieb môžete spôsobiť aj zamknutie zariadenia.

 1. Zatvorte všetky aplikácie.
 2. Vyberte ponuku Štart > Spustiť a do políčka Otvoriť zadajte príkaz msconfig. Potom vyberte OK.

 3. Zapíšte si všetky položky, ktorých označenie ste na kartách Spustenie a Služby zrušili.

 4. Zvoľte kartu Všeobecné a vyberte možnosť Selektívne spustenie.

 5. Zvoľte kartu Spustenie a potom vyberte možnosť Vypnúť všetky.

 6. Označte všetky položky spúšťania potrebné na testovanie problému. Ak nemáte istotu, či je položka potrebná, nechajte ju odznačenú (vypnutú).
 7. Zvoľte kartu Služby a vyberte možnosť Skryť všetky služby spoločnosti Microsoft.

 8. Zvoľte možnosť Vypnúť všetky.

 9. Povoľte všetky služby potrebné pri riešení problémov.
 10. Zvoľte možnosť OK a reštartujte systém Windows.

 11. Po reštartovaní sa zobrazí správa o tom, že Pomôcka konfigurácie systému vykonala zmeny v spôsobe spúšťania systému Windows. Vyberte OK. Keď sa zobrazí Pomôcka konfigurácie systému, zvoľte tlačidlo Zrušiť.

 12. Pravým tlačidlom myši kliknite na jednotlivé ikony v oblasti oznámení (v starších verziách systému Windows nazývaná panel úloh) a zatvorte alebo vypnite všetky položky spúšťania, ktoré sú stále aktívne.

Obnovenie položiek a služieb pri spustení

 1. Zatvorte všetky aplikácie
 2. Vyberte ponuku Štart > Spustiť a do políčka Otvoriť zadajte príkaz msconfig. Potom vyberte OK.

 3. Zvoľte kartu Všeobecné a potom Normálne spustenie.

 4. Zrušte výber všetkých položiek, ktoré ste si zapísali v 3. kroku.
 5. Zvoľte OK a reštartujte počítač, aby sa zmeny prejavili.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online