Niektoré aplikácie alebo služby spôsobujú systémové chyby alebo mrznutie, ak sú spustené spolu s aplikáciami Adobe. Služby predstavujú špecializované programy, ktoré vykonávajú určité funkcie na podporu iných programov. Pred spustením riešenia Acrobat vypnite ostatné aplikácie vrátane položiek a služieb spúšťania (položiek, ktoré sa automaticky spúšťajú spolu so systémom Windows). Využite na to nástroj selektívneho spúšťania.

Dôležité: Po zrušení označenia služieb načítania systému pri selektívnom alebo diagnostickom spúšťaní, natrvalo vymažete všetky body obnovenia nástroja Obnovenie systému. Ak nechcete body obnovenia vymazať, ponechajte túto možnosť označenú a pokúste sa otestovať problém. Niekedy je potrebné na úplné otestovanie problému vypnúť systémové služby.

Poznámka: Príkazy v týchto krokoch sa môžu mierne líšiť v závislosti od konfigurácie vášho systému.

Vypnutie položiek a služieb pri spustení, ktoré nie sú od spoločnosti Microsoft

 1. Zatvorte všetky aplikácie.
 2. Kliknite na Štart > Spustiť a do poľa Otvoriť zadajte výraz msconfig. Kliknite na tlačidlo OK.
 3. Zapíšte si všetky položky, ktorých označenie ste na kartách Spustenie a Služby zrušili.
 4. Kliknite na kartu Všeobecné a vyberte možnosť Selektívne spustenie.
 5. Kliknite na kartu Spustenie a potom stlačte položku Vypnúť všetky.
 6. Označte všetky položky spúšťania potrebné na testovanie problému. Ak nemáte istotu, či je položka potrebná, nechajte ju odznačenú (vypnutú).
 7. Kliknite na kartu Služby a vyberte možnosť Skryť všetky služby spoločnosti Microsoft
 8. Kliknite na tlačidlo Vypnúť všetky.
 9. Povoľte všetky služby potrebné pri riešení problémov.

Dôležité: Ak riešite problémy s produktom Adobe CS2, CS3 alebo CS4, zapnite službu licencovania FLEXnet. Služba licencovania FlexNET je pre produkty Adobe nevyhnutná. Ak nie je táto možnosť zapnutá, produkt Adobe sa nespustí. Produkty Adobe CS5 a novšie už službu licencovania FLEXnet nevyužívajú.

 1. Kliknite na tlačidlo OK a reštartujte systém Windows.
 2. Po reštartovaní budete informovaní o tom, že Pomôcka konfigurácie systému vykonala zmeny v spôsobe spúšťania systému Windows. Kliknite na tlačidlo OK a keď sa zobrazí Pomôcka konfigurácie systému, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na jednotlivé ikony v oblasti oznámení (v starších verziách systému Windows nazývaná panel úloh) a zatvorte alebo vypnite všetky položky spúšťania, ktoré sú stále aktívne.

Poznámka: Po reštartovaní budete informovaní o tom, že Pomôcka konfigurácie systému vykonala zmeny v spôsobe spúšťania systému Windows. Kliknite na tlačidlo OK a keď sa zobrazí Pomôcka konfigurácie systému, kliknite na tlačidlo Zrušiť.

Obnovenie položiek a služieb pri spustení

 1. Zatvorte všetky aplikácie
 2. Kliknite na Štart > Spustiť a do poľa Otvoriť zadajte výraz msconfig. Kliknite na tlačidlo OK.
 3. Kliknite na kartu Všeobecné a stlačte možnosť Normálne spustenie.
 4. Zrušte výber všetkých položiek, ktoré ste si zapísali v kroku 3.
 5. Kliknite na tlačidlo OK a reštartujte systém, aby sa prejavili zmeny.

Ďalšie informácie 

Podrobnosti nájdete v týchto témach systému pomocníka Microsoft Windows:

 • (Windows XP) „Riešenie problémov s chybami konfigurácie pomocou nástroja systémovej konfigurácie systému Windows XP“ (ID článku: 310560)
 • (Windows Vista) „Riešenie problémov pomocou nástroja konfigurácie systému pri riešení problémov s chybami konfigurácie v systéme Windows Vista“ (ID článku: 950093)
 • (Windows 7) „Nastavenie selektívneho spúšťania pomocou konfigurácie systému“