Problém

Poznámka:

Tento článok platí pre Creative Suite 5.5 a staršie verzie.

Pri pokuse o inštaláciu aplikácie Adobe na Mac OS sa vám zobrazí chybové hlásenie „Licencia pre tento produkt prestala fungovať.“

Riešenia

Dôležité: Vykonajte nižšie uvedené riešenia v uvedenom poradí. Na ďalšie riešenie pokračujte len za predpokladu, ak predošlé riešenie nepomohlo pri riešení problému. Po vykonaní niektorých z týchto riešení budete musieť znova zadať údaje o licencii alebo opätovne aktivovať produkt. Okrem toho to občas môže zabrániť pri spustení skúšobných verzií softvéru Adobe.

Poznámka: Produkty Adobe CS5.5 a CS5 využívajú novú technológiu licencovania, ktorá tieto problémy vyriešila.

Riešenie 1: Vymažte priečinok preferencií FlexNet Publisher

 1. Ukončite všetky aplikácie Adobe.
 2. Na spúšťacom disku vyhľadajte a vymažte nasledovný priečinok:
  [pevný disk]/Library/Preferences/FlexNet Publisher/

  Zapamätajte si tieto pravidlá:

  • Dôležité: Hore uvedená cesta smeruje do priečinku knižnice v koreni vášho spúšťacieho disku, nejde o priečinok knižnice v domovskom priečinku používateľa.
  • Od vydania systému 10.7 spoločnosť Apple predvolene nastavila priečinok knižnice ako skrytý. V prípade potreby prístupu k týmto súborom s cieľom riešenia problémov týkajúcich sa produktov Adobe, použite pokyny uvedené v článku Prístup k skrytým súborom User Library | Mac OS 10.7 a novší a sprístupnite si tak obsah knižnice používateľa.
 3. Zadajte heslo v prípade, že vás pri oň systém pri vymazávaní priečinku požiada.
 4. Spustite si aplikácie Adobe. 

Riešenie 2: Spustite nástroj na opravu licencie

 1. Zatvorte všetky aplikácie spoločnosti Adobe.

 2. Na spúšťacom disku vyhľadajte a vymažte nasledovný priečinok:

  [pevný disk]/Library/Application Support/FlexNet Publisher/

  Dôležité: Hore uvedená cesta smeruje do priečinku knižnice v koreni vášho spúšťacieho disku, nejde o priečinok knižnice v domovskom priečinku používateľa.

 3. Zadajte heslo v prípade, že vás pri oň systém pri vymazávaní priečinku požiada.

 4. Spustite aktualizáciu služby licencií.

  Mac OS X 10.7

  a. Dvakrát kliknite na LicenseRecovery111.dmg.

  Poznámka: Nechajte toto okno otvorené a pokračujte na ďalší krok.

  b. Dvakrát kliknite na pevný disk.

  c. Dvakrát kliknite na aplikácie.

  d. Dvakrát kliknite na nástroje.

  e. Dvakrát kliknite na nástroj Terminal.

  f. Napíšte výraz “sudo python ”

  Poznámka: Za výrazom „python“ sa nachádza medzera. Nestláčajte Return.

  g. Presuňte LicenseRecoveryLauncher.app z okna LicenseRecovery111.dmg do okna nástroja Terminál a stlačte Return.

  Poznámka: Skontrolujte, že okno nástroja Terminal obsahuje príkaz a cestu k súboru APP. Napríklad: "sudo python /Volumes/LicenseRecovery\ 11.6.1/LicenseRecovery/LicenseRecover.py”

  h. Po výzve zadajte svoje používateľské meno správcu a heslo. Potom kliknite na OK.

  i. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

  Mac OS X 10.5 až 10.6

  a. Dvakrát kliknite na LicenseRecovery111.dmg.

  b. Dvakrát kliknite na LicenseRecoveryLauncher.app.

  c. Po výzve zadajte svoje používateľské meno správcu a heslo. Potom kliknite na OK.

  d. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

 5. Spustite si aplikácie Adobe.

Dôležité: Oprava platí pre produkty CS4 a CS3, Acrobat 9, Acrobat 8, Photoshop Elements 8, Photoshop Elements 6, Director a Adobe Technical Communication Suite. Ak sa problém nevyrieši pri prvom pokuse, spustite opravu ešte raz. Po výzve zadajte možnosť 0.

Riešenie 3: Oprávnenia na opravu disku

 1. Spustite nástroj Disk Utility od spoločnosti Apple:

  /Applications/Utilities/Disk Utility.app
 2. Zvoľte si spúšťací disk.
 3. Kliknite na možnosť Repair Disk Permissions.

  Poznámka: Oprava oprávnení disku môže trvať dlho. Ďalšie informácie o používaní nástroja Disk Utility si prečítajte na stránke podpory spoločnosti Apple.

 4. Spustite si aplikácie Adobe.

Riešenie 4: Obnovenie oprávnení priečinku služby licencovania FlexNet Publisher

Dôležité: Nižšie uvedená cesta smeruje do priečinku knižnice v koreni vášho spúšťacieho disku, nejde o priečinok knižnice v domovskom priečinku používateľa.

Podľa pokynov pre oprávnenia v riešení 5 upravte oprávnenia nasledujúceho priečinku spúšťacieho disku:
/Library/Application Support/FlexNet Publisher/

Riešenie 5: Obnovte oprávnenia priečinku Adobe PCD

Dôležité: Nižšie uvedená cesta smeruje do priečinku knižnice v koreni vášho spúšťacieho disku, nejde o priečinok knižnice v domovskom priečinku používateľa.

Podľa nižšie uvedených pokynov upravte oprávnenia nasledujúceho priečinku na spúšťacom disku:

/Library/Application Support/Adobe/Adobe PCD/

Pokyny pre oprávnenia

Zatvorte všetky aplikácie spoločnosti Adobe. Podľa pokynov uvedených nižšie upravte oprávnenia priečinku.

Poznámka: Toto riešenie si vyžaduje oprávnenia a prihlasovacie údaje správcu.

Mac OS X 10.7, 10.6 a 10.5

 1. Pomocou nástroja Finder prejdite do priečinku, ktorý chcete upraviť.
 2. Otvorte ponuku priečinku a kliknite na možnosť Get Info.

 3. Rozbaľte si časť Sharing & Permissions.
 4. Kliknite na možnosť zobrazenia podrobností, kde uvidíte rôzne možnosti vlastníkov a skupín.
 5. Kliknite na ikonu zámky v pravom spodnom rohu. Po výzve zadajte svoje používateľské meno správcu a heslo. Potom kliknite na OK.

 6. Zmeňte svoje používateľské meno tak, aby malo oprávnenia na zápis aj čítanie.
 7. Zmeňte správcu tak, aby mal oprávnenia na zápis aj čítanie.
 8. Zmeňte každého tak, aby mal oprávnenia na zápis aj čítanie.
 9. Kliknite na ikonu ozubeného kolieska a stlačte možnosť Apply to Enclosed Item.

 10. Zatvorte dialógové okno s podrobnými informáciami.
 11. Spustite produkt Adobe Acrobat 9 alebo Adobe Creative Suite 4.

Mac OS X 10.4

 1. Pomocou nástroja Finder prejdite do priečinku, ktorý chcete upraviť.
 2. Otvorte ponuku priečinku a kliknite na možnosť Get Info.

 3. Rozbaľte si časť Ownership & Permissions.
 4. Kliknite na možnosť zobrazenia podrobností, kde uvidíte rôzne možnosti vlastníkov a skupín.
 5. Skontrolujte, že máte oprávnenia na zápis aj čítanie.
 6. Kliknite na ikonu uzamknutia vedľa poľa Owner a nastavte sa ako vlastník. Po výzve zadajte svoje používateľské meno správcu a heslo. Potom kliknite na OK.

 7. Zmeňte vlastníka systému.

 8. Zmeňte pre vlastníka oprávnenia na čítanie a zápis.
 9. Kliknite na Apply To Enclosed Items a v dialógovom okne s upozornením kliknite na OK.

 10. Po výzve zadajte svoje používateľské meno správcu a heslo. Potom kliknite na OK.

 11. Zatvorte dialógové okno s podrobnými informáciami.
 12. Spustite produkt Adobe Acrobat 9 alebo Adobe Creative Suite 4.

Riešenie 6: Odstráňte súbor denníka SQLite

Súbor denníka existuje len pri určitých podmienkach, kedy klient otvára súbor databázy pri konkrétnych zapnutých možnostiach. Ak súbor neexistuje, pokračujte na ďalšie riešenie.
Pomocou nástroja Finder prejdite do:

/Library/Application Support/Adobe/Adobe PCD/cache

Dôležité: Hore uvedená cesta smeruje do priečinku knižnice v koreni vášho spúšťacieho disku, nejde o priečinok knižnice v domovskom priečinku používateľa.

 1. Ak je tento súbor prítomný, vymažte cache.db-journal.
 2. Spustite produkt Adobe Acrobat 9 alebo Adobe Creative Suite 4.

Riešenie 7: (Len pre Acrobat 9) Preinštalujte systém súboru, ktorý nerozlišuje veľké písmená

Aplikácie Adobe nie sú podporované na operačnom systéme, ktorý je naformátovaný na súborovom systéme rozlišujúcim veľké a malé písmená. Ak sa pokúšate nainštalovať aplikáciu Adobe na oddieli rozlišujúcom veľké písmená, zobrazí sa vám chyba, že súborový systém nie je podporovaný. (Oddiely citlivé na veľkosť písmen obsahujú UFS, HFS+ s rozlišovaním veľkosti písmen [HFSX] a jednotky formátu SMB.) Acrobat 9 takéto hlásenie nezobrazí a umožní vám aplikáciu nainštalovať. Ak sa však Acrobat 9 pokúsite spustiť, zobrazí sa nasledovné hlásenie: „Licencia pre tento produkt prestala fungovať (chybový kód 130:9).“ Zmeňte formát disku na súborový systém, ktorý nerozlišuje veľkosť písmen.

Druh formátovania vášho Mac OS X zistíte nasledovne:

 1. Kliknite na ponuku Apple a stlačte možnosť About This Mac.

 2. Kliknite na More Info.

 3. V časti Hardware kliknite na Serial-ATA.

 4. Označte disk, na ktorom je Acrobat 9 nainštalovaný a súborový systém skontrolujte v zozname. Skontrolujte, či súborový systém rozlišuje veľkosť písmen.

Na kontrolu súborového systému môžete využiť aj nástroj Disk Utility:

 1. Kliknite na Applications > Utilities a dvakrát kliknite na nástroj Disk Utility.

 2. Označte disk, kde je nainštalovaný Acrobat a skontrolujte jeho formát.

Riešenie 8: Preinštalovanie

VAROVANIE! Tento proces si vyžaduje odinštalovanie a preinštalovanie všetkých softvérov Adobe CS4 a CS3, ako aj Acrobat 9 a 8. Na inštaláciu softvéru Adobe sú potrebné oprávnenia správcu. Ak chcete vykonať nižšie uvedené kroky, prihláste sa do účtu správcu. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii k operačnému systému.

Dôležité: Pred odinštalovaním softvéru skontrolujte, že máte k dispozícii inštalačné médium na jeho preinštalovanie. Predchádzajúce verzie softvéru Adobe nemajú k dispozícii náhradné médiá.

 1. V aplikácii Finder stlačte Go > Utilities.

 2. Prejdite do priečinku Adobe Installers.
 3. Dvakrát kliknite na skratku vášho produktu Adobe.
 4. Pri odstraňovaní softvéru postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 5. Pri všetkých ďalších produktoch Adobe CS4, CS3, Acrobat 9 alebo Acrobat 8 zopakujte kroky 3 a 4.

 6. Vymažte nasledovné priečinky:
  • [Spúšťací disk]/Library/Application Support/Adobe/Adobe PCD
  • [Spúšťací disk]/Library/Application Support/Adobe/caps
  • [Spúšťací disk]/Library/Application Support/Adobe/backup

 7. V ponuke Apple kliknite na možnosť Restart a potvrďte do stlačením tlačidla Restart.

 8. Po reštartovaní počítača nainštalujte produkty Adobe z ich pôvodného média.

 9. Spustite produkty Adobe.

Riešenie 9: Kontaktujte technickú podporu spoločnosti Adobe.

Technická podpora spoločnosti Adobe môže využiť denníky z vášho počítača zistenie ďalších informácií o chybe. Obráťte sa na technickú podporu spoločnosti Adobe za predpokladu, ak uvedené informácie nepomohli pri riešení problému.

Ďalšie informácie

Túto chybu môžu spôsobovať viaceré problémy, ako napríklad:

 • Ak chyba nastane okamžite po inštalácii, je pravdepodobné potrebné aktualizovať komponent, aby bol kompatibilný s vašim operačným systémom. Alebo si komponent pre váš systém vyžaduje trochu inú konfiguráciu.
 • Ak sa aplikácia v minulosti úspešne aspoň raz spustila, alebo ak sa často používala, pravdepodobne chyba súvisí so systémovými zdrojmi. (Medzi systémové zdroje zaraďujeme problémy s málo pamäte, málo miesta na disku alebo súčasné spustenie niekoľkých programov.) Výsledkom môže byť dočasné zlyhanie systému licencovania alebo poškodenia údajov trvalej licencie.
 • Ak príde k prerušeniu inštalačného procesu, môže to zabrániť v správnej funkčnosti systému licencovania.
 • V prípade, že sa účastníte na programe predbežného vydania, môžete mať k dispozícii dočasné sériové číslo, ktorého platnosť už vypršala. Prečítajte si informácie v časti Chyba „Platnosť licencie tohto produktu už vypršala“ | CS4, CS5.

Priečinky a súbory FlexNet potrebné na spustenie aplikácií Adobe môžu byť poškodené alebo môžu vykazovať problémy s oprávneniami za predpokladu, že sa presúvali z jedného zariadenia na iné. Môžu byť poškodené aj prostredníctvom obnovenia systému cez nástroj Time Machine. Chyby služby licencovania FlexNet nemožno vyriešiť preinštalovaním aplikácie ani pomocou nástroja Adobe CS5 Cleaner Tool. Ak problémy s oprávneniami bránia v službe licencovania FlexNet pri spuste, prístupe k údajov alebo komunikácii s procesmi Adobe, nastane chyba licencovania.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online