Pokyny pre administrátorov IT | Odvolanie platnosti certifikátov Adobe

Dňa 4. októbra 2012 bola odvolaná platnosť digitálneho bezpečnostného certifikátu pre niektoré produkty spoločnosti Adobe. Je nevyhnutné, aby administrátori IT, ktorí spravujú produkty od spoločnosti Adobe na platforme Windows, nainštalovali produktové aktualizácie a tým minimalizovali dôsledky na používateľov produktov.

Zoznam dotknutých produktov a požadované aktualizácie certifikátov nájdete na Aktualizácie bezpečnostných certifikátov.

Poznámka: Spoločnosť Adobe odporúča vždy distribuovať najnovšie aktualizácie po ich otestovaní vo vašom prostredí. Ak ste pracujete s balíkmi aplikácií Suite, overte, či používate aktualizovanú verziu AAMEE 3.1.

Pri všetkých produktoch, ktoré sú súčasťou obrazu spravovaného IT, je potrebné aktualizovať dotknuté komponenty od spoločnosti Adobe. Špecifické pokyny sú uvedené v nasledujúcich častiach.

Viac informácií nájdete na Odvolanie platnosti certifikátu, najčastejšie otázky (FAQ).

Adobe Application Manager Enterprise Edition (AAMEE)

Aktualizovaná verzia Application Manager Enterprise Edition (AAMEE) 3.1 pre Windows s novým digitálnym bezpečnostným certifikátom je dostupná na: Prevziať a aktualizovať

Poznámka: Všetky balíky MSI vyrobené s AAMEE 2.x alebo 3.1 beta- alebo vydanie AAMEE 3.1, ktoré obsahujú aktualizácie Adobe, musia byť zo systému alebo servera odstránené. Certifikáty aktualizácií môžu mať odvolanú platnosť a priame overenie certifikátu nie je možné v rámci balíka MSI.

Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)

Ak ukladáte aktualizácie na lokálne spravovaný Adobe Update Server, uistite sa, či ste ich nahradili aktualizovanými verziami, a teda majú nové digitálne bezpečnostné certifikáty.

 1. Otvorte príkazový riadok alebo terminál a upravte priečinok podľa umiestnenia pomocného programu AUSST.

  Windows 32-bitový <system drive>:\Program Files\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\Enterprise\utilities\AUSST

  Windows 64-bitový <system drive>:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\Enterprise\utilities\AUSST

  Mac OS /Library/Application Support/Adobe/OOBE/PDApp /Enterprise/utilities/AUSST

   

 2. Spustite AUSST zadaním

  AdobeUpdateServerSetupTool2.0 --root=

  Poznámka: Kmeňový priečinok je umiestnený v systémovej časti interného servera aktualizácií, kde sú uložené aktualizácie z aktualizačného servera spoločnosti Adobe. Umiestnenie kmeňového priečinka musí mapovať platnú HTTP URL.

  Aby sme nemuseli informovať klientov o novej adrese vášho servera, ponechajte predchádzajúce kmeňové umiestnenie a ten istý názov.

  Pre vyčistenie zadajte to isté umiestnenie servera. Napríklad,

  AdobeUpdateServerSetupTool2.0 --root= C:\inetpub\wwwroot\Adobe

   

 3. Zo zobrazených možností vyberte Fresh Directory Structure set up and update sync, potom stlačte Y na potvrdenie.

  Aktualizácie môžu trvať až dve hodiny, v závislosti od vášho pripojenia.

   

 4. Uistite sa, či majú klienti prístup a skontrolujte, či sú server a aktualizácie na ňom prítomné. Pre kontrolu zadajte URL servera do prehliadača.

Remote Update Manager (RUM)

Ak distribuujete klienta RUM do systémov Windows v rámci vašej organizácie, nahraďte ich aktualizovanou verziou. Aktualizácia RUM je tiež dostupná ako časť inštalátora AAMEE 3.1. Prevezmite aktualizáciu

Desktopové produkty

Aktualizácie pre desktopové produkty nájdete v Aktualizácie bezpečnostných certifikátov alebo prevezmite a nainštalujte Adobe Customer Response Tool pre Windows (podniková verzia s príkazovým riadkom). Nástroj determinuje, ktoré produkty majú aktualizované certifikácie (nie je dostupné pre Creative Cloud). Aktualizácie môžete nájsť aj na Licenčnej webovej stránke (LWS).

 

Flash Player

Pozrite si Aktualizácie bezpečnostných certifikátov a získajte aktualizáciu Flash Player.

Reader

Ak máte uložený inštalátor Reader na serveri alebo ako súčasť modulárneho systému obrazu, aktualizujte ho prostredníctvom šíriteľnej verzie alebo prevezmite najnovšiu verziu.

Flash Media Server 4.5.3

Ak ste nainštalovali Flash Media Server 4.5.3 pred 10. júlom 2012, nemusíte urobiť nič. Inštalácie z obdobia po 10. júli 2012 je potrebné aktualizovať na Flash Media Server 4.5.4.

ColdFusion 10

Spoločnosť Adobe odporúča všetkým používateľom ColdFusion nainštalovať patch - nie len používateľom, ktorí svoje aplikácie nainštalovali po 10. júli 2012. Aktualizáciu môžete nainštalovať z webovej stránky Licensing Website (LWS) alebo z Na prevzatie na Adobe.com.

Digital Marketing Suite produkty

Pri produktoch, ktoré nie sú uvedené v tomto zozname nemusíte urobiť nič.

AppMeasurement

Pre viac informácií kontaktujte podporu Digital Marketing Suite a postupujte podľa pokynov.

Report Builder

Prevezmite aktualizáciu z vášho konta Digital Marketing.

SiteCatalyst Real-Time Dashboard

Prevezmite aktualizáciu z vášho konta Digital Marketing.

Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition (APTEE)

Aktualizujte na najnovšiu verziu pre Windows Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition pre CS6.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu