Spoločnosť Adobe Systems oceňuje spätnú väzbu od používateľov a nasadila nasledujúce lokality na zber žiadostí o funkcie a hlásení o chybách.

Adobe XD

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Obrazové a zvukové aplikácie Adobe  Osobitné pokyny na predkladanie žiadostí o funkcie a hlásení o chybách v prípade obrazových a zvukových aplikácií nájdete v súbore PDF, ktorý je dostupný tu.

Poznámka:

Akákoľvek spätná väzba, ktorú poskytnete spoločnosti Adobe, je dobrovoľná a udeľujete spoločnosti Adobe práva na jej neobmedzené použitie. Každé použitie systému UserVoice musí byť v súlade s podmienkami používania a zásadami ochrany osobných údajov stanovenými spoločnosťou Adobe.

Je rozdiel medzi platformami Adobe Forums a UserVoice?

Platforma Adobe Forums umožňuje kontakt s komunitou používateľov a odborníkov spoločnosti Adobe zameraný na objasnenie existujúcich funkcií, možností a pracovných postupov v rámci produktov spoločnosti Adobe. Umožňuje aj vyhľadanie tipov a rád na efektívnejšie vykonávanie úloh.

Systém UserVoice je platforma tretej strany, ktorú spoločnosť Adobe poskytuje zákazníkom na predkladanie žiadostí o funkcie a nahlasovanie chýb produktovým tímom pre zákazníkov.

Postup pri predkladaní užitočnej spätnej väzby cez platformu UserVoice

Pri predkladaní spätnej väzby zahŕňajúcej žiadosti o funkcie a hlásenia o chybách spoločnosti Adobe Systems postupujte podľa nasledujúcich pokynov. Pri žiadosti o funkcie aj hlásení o chybách zadajte do textového poľa pre názov podania kľúčové slovo podania, aby sa spustilo vyhľadávanie medzi už odoslanými podaniami. Ak iný používateľ predložil rovnaké alebo podobné podanie, nepodávajte duplicitné podanie, ale radšej potvrďte existujúce a pridajte vlastný komentár.

Postup pri žiadosti o novú funkciu

 1. Pri zadaní nového nápadu použite stručný, ale výstižný názov.
 2. V rozbaľovacom zozname kategórií vyberte najvhodnejšiu kategóriu. Spoločnosti Adobe to umožní rýchlejšie klasifikovať a analyzovať vaše podanie a reagovať na neho.
 3. Zadajte popis funkcie. Poskytne nám to informácie o tom, aký ste používateľ (napr. editor, dizajnér, fotograf atď.) a čo vám pomôže dosiahnuť požadovaná funkcia.  („Som [typ používateľa] a chcel by som [funkcia], ktorá by mi umožnila [požadovaný výsledok].“)
 4. Ak sú potrebné osobitný postup alebo konfigurácia hardvéru, popíšte ich.
 5. Podľa možnosti pripojte obrázok alebo krátke video, ktoré nám pomôžu lepšie porozumieť vašej požiadavke.

Postup pri nahlásení chyby

 1. V rozbaľovacom zozname kategórií vyberte najvhodnejšiu kategóriu. Spoločnosti Adobe to umožní rýchlejšie klasifikovať a analyzovať vaše podanie a reagovať na neho.
 2. Uveďte konkrétny popis chyby. Popis „systém Premiere Pro často zlyháva“ nie je dosť konkrétny. Viac nám pomôže popis „po každom kliknutí na značku na časovej osi, keď je otvorený panel efektov, systém Premiere Pro zlyhá“.
 3. Popíšte nám, akú reakciu alebo aký výsledok ste očakávali a ako systém zareagoval namiesto nich. Znovu buďte konkrétny. 
 4. Uveďte, či k tejto chybe došlo len raz alebo či bolo možné ju zopakovať po jej prvom výskyte.
 5. Uveďte aké verzie aplikácií používate (skopírujte číslo verzie z poľa informácií o produkte) a prípadné zapojené aplikácie tretích strán. 
 6. Uveďte podrobné informácie o systéme, v ktorom sa vyskytli problémy: model hardvéru, OD, verzia OS a podobne.
 7. Uveďte podrobné pokyny s postupom na reprodukovanie problému (pomôže nám snímka obrazovky alebo krátke video diania na obrazovke). Ak nie je možné uviesť konkrétne vykonané kroky, uveďte všetky podrobnosti, ktoré si pamätáte alebo ktoré ste si všimli, ktoré viedli k uvedenému problému. 

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online