Inštalácia rozhrania Java (JRE) | Mac OS 10.7 a novšie systémy

Problém

Chyba „musíte si nainštalovať starší JAVA SE 6 runtime“ sa objaví pri otvorení akejkoľvek aplikácie Adobe.

Riešenie

Na Mac OS 10.7 (Lion) a novšom systéme sa Java viac neinštaluje automaticky ako súčasť inštalácie OS. Na nainštalovanie rozhrania Java postupujte podľa nižšie uvedeného postupu.

Spôsob č. 1

Rozhranie Java si môžete stiahnuť a nainštalovať zo stránky Java – Bezplatné stiahnuť softvér Java.

Poznámka:

V systéme Mac OS 10.10 (Yosemite) sa vám po spustení produktu Adobe môže zobraziť hlásenie „Aplikácia bola presunutá a jej cesta sa zmenila...“.

Kliknite na tlačidlo Opraviť alebo Aktualizovať a aktualizovaním umiestnenia problém vyriešte. Pri výzve na zadanie hesla zadajte systémové heslo.

Výstražné hlásenie o presunutí aplikácie

Spôsob č. 2

Ak Java nie je nainštalovaná, zobrazí sa vám po prvom spustení produktu Adobe výzva na inštaláciu. Pri inštalácii postupujte podľa pokynov na obrazovke dialógového okna oznámenia o potrebnom rozhraní Java.

Spôsob 3 (Mac OS 10.7 a 10.8)

Na spustenie inštalácie rozhrania Java alebo potvrdenia jeho nainštalovania postupujte nasledovne.

  1. Prejdite na Aplikácie > Nástroje > Preferencie Java.
  2. Otvorte si preferencie Java.
  3. V prípade, že rozhranie Java nie je nainštalované, zobrazí sa vám hlásenie „Na otvorenie preferencií Java musíte mať nainštalované rozhranie Java. Želáte si ho nainštalovať?“

  4. Kliknite na možnosť Inštalovať a odsúhlaste licenčnú zmluvu. Rozhranie Java je stiahnuté a nainštalované.

Ďalšie informácie

Rôzne aplikácie Adobe sa pri niektorých funkciách spoliehajú na prostredie Oracle Java Runtime Environment (JRE). Spoločnosť Apple nedávno zmenila spôsob, akým zahŕňa rozhranie Java v systéme Mac OS. V systéme Lion už Java nie je preinštalovaná. Odteraz ide o doplnkovú inštaláciu. 

Pretože aktuálne inštalátory Adobe boli vytvorené ešte pred prijatím týchto zmien spoločnosťou Apple, softvér Adobe predpokladá, že rozhranie Java nie je nainštalované. Spoločnosť Adobe a Apple spolupracovali na tom, aby bolo možné pri inštalácii operačného systému možné nainštalovať aj rozhranie Java. Môžete ho tiež nainštalovať neskôr spolu s aplikáciami Adobe. Pri spustení aplikácie Adobe sa v prípade, že rozhranie Java nie je nainštalované zobrazí výzva na jeho inštaláciu. V prípade, že rozhranie Java nenainštalujete pred spustením aplikácie Adobe, môžu sa objaviť chýbajúce alebo nesprávne fungujúce vlastnosti produktu. Ak narazíte na nejaké problémy, nainštalovaním rozhrania Java tieto problémy vyriešite. Spoločnosť Adobe odporúča, aby IT organizácie predinštalovali rozhrania Java (alebo dozreli na to, aby bola Java inštalovaná cez ich firewall/zabezlečenie), čím sa predíde konfliktu s aplikáciami Adobe.

V prípade, že k inštalácii rozhrania Java nepríde, môžu sa objaviť niektoré z nasledovných chýb –

  • Zlyhanie pri spúšťaní.
  • Výzvy na inštaláciu rozhrania Java pri pokuse o použitie aplikácií.
  • Zamrznutie alebo ukončenie aplikácie.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?