Inštalácia alebo spustenie aplikácií Adobe v novom používateľskom účte | Mac OS X

Občas môže nastať situácia, že sa poškodí používateľský účet, čo zabráni inštalačnému programu v prístupe alebo vytváraní potrebných súborov a priečinkov. Vytvorte iný účet, prihláste sa do nového účtu a potom skúste nainštalovať alebo spustiť aplikáciu Adobe.

Používate systém Windows?

Informácie o vytvorení nového účtu lokálneho správcu v systéme Windows nájdete v časti Vytvorenie nového účtu lokálneho správcu | Windows.

Mac OS 10.7 (Lion) a novšie verzie

 1. V ponuke Apple vyberte položku Systémové nastavenia.

 2. Kliknite na položku Používatelia a skupiny.

 3. Kliknite na ikonu zámky a zadajte meno a heslo správcu.

 4. Kliknite na znak plus pri ľavom dolnom rohu okna.

 5. V rozbaľovacej ponuke Nový účet vyberte typ účtu.

 6. Zadajte celý názov účtu (zadajte napríklad názov test). Automaticky sa vytvorí názov účtu.

 7. Do polí Heslo a Overenie zadajte heslo, ktoré si budete pamätať (napríklad test).

 8. Zadajte primeranú pomôcku hesla. Pomôcka hesla vám pomôže zapamätať si heslo.

 9. Kliknite na položku Vytvoriť používateľa.

 10. Začiarknite políčko Povoliť používateľovi spravovanie tohto počítača.

 11. Kliknutím na ikonu zámky zakážte ďalšie zmeny.

 12. Zatvorte okno Používatelia a skupiny.

 13. V ponuke Apple vyberte položku Odhlásiť sa.

 14. Znova sa prihláste pomocou novo vytvoreného používateľského účtu a skúste nainštalovať aplikáciu Adobe.

Mac OS 10.5 (Leopard) a 10.6 (Snow Leopard)

 1. V ponuke Apple vyberte položku Systémové nastavenia.

 2. Kliknite na položku Účty.

 3. Ak sú niektoré z možností neaktívne, kliknite na ikonu zámky a zadajte meno a heslo správcu.

 4. Kliknite na znak plus pri ľavom dolnom rohu okna.

 5. Zadajte meno používateľa (zadajte napríklad meno test). Do polí Heslo a Overenie zadajte heslo, ktoré si budete pamätať (napríklad test).

 6. Kliknite na položku Vytvoriť účet.

 7. Začiarknite políčko Povoliť používateľovi spravovanie tohto počítača. Táto možnosť urobí z používateľa test správcu.

 8. V ponuke Apple vyberte položku Odhlásiť sa.

 9. Keď sa zobrazí prihlasovacia obrazovka, vyberte používateľa test.

 10. Skúste nainštalovať aplikáciu Adobe.

Mac OS 10.4 (Tiger)

 1. V ponuke Apple vyberte položku Systémové nastavenia.

 2. Kliknite na položku Účty.

 3. Ak sú niektoré z možností neaktívne, kliknite na ikonu zámky a zadajte meno a heslo správcu.

 4. Kliknite na znak plus pri ľavom dolnom rohu okna.

 5. Zadajte meno používateľa (zadajte napríklad meno test). Do polí Heslo a Overenie zadajte heslo, ktoré si budete pamätať (napríklad test).

 6. Začiarknite políčko Povoliť používateľovi spravovanie tohto počítača. Táto možnosť urobí z používateľa test správcu.

 7. Kliknite na položku Vytvoriť účet.

 8. V ponuke Apple vyberte položku Odhlásiť sa.

 9. Keď sa zobrazí prihlasovacia obrazovka, vyberte používateľa test.

 10. Skúste nainštalovať aplikáciu Adobe.

Mac OS 10.3 (Panther)

 1. V ponuke Apple vyberte položku Systémové nastavenia.

 2. Kliknite na položku Účty.

 3. Kliknite na ikonu zámky a zadajte meno a heslo správcu.

 4. Kliknite na znak plus pri ľavom dolnom rohu okna.

 5. Zadajte meno používateľa (zadajte napríklad meno test) a heslo. Zadajte heslo, ktoré si budete pamätať, napríklad test.

 6. Kliknite na tlačidlo Zabezpečenie v hornej časti a začiarknite políčko Povoliť používateľovi spravovanie tohto počítača. Táto možnosť urobí z používateľa test správcu.

 7. Zatvorte okno Účty.

 8. V ponuke Apple vyberte položku Odhlásiť sa.

 9. Keď sa zobrazí prihlasovacia obrazovka, vyberte používateľa test.

 10. Skúste nainštalovať aplikáciu Adobe.

Mac OS 10.2 (Jaguar)

 1. V ponuke Apple vyberte položku Systémové nastavenia.

 2. V ponuke Zobraziť vyberte položku Používatelia a kliknite na položku Nový používateľ.

 3. Zadajte meno používateľa (zadajte napríklad meno test).

 4. Kliknite na kartu Heslo a zadajte heslo, ktoré si budete pamätať, napríklad test.

 5. Začiarknite políčko Povoliť používateľovi spravovanie tohto počítača. Táto možnosť urobí z používateľa test správcu.

 6. Kliknite na tlačidlo OK a zatvorte okno Účty.

 7. V ponuke Apple vyberte položku Odhlásiť sa.

 8. Keď sa zobrazí prihlasovacia obrazovka, vyberte používateľa test.

 9. Skúste nainštalovať aplikáciu Adobe.
Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu