Reštartovanie systému Windows v upravenom režime | Windows 7, Vista

Reštartovanie systému Windows v upravenom režime

 1. Zatvorte všetky aplikácie.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart, do vyhľadávacieho poľa zadajte text msconfig a stlačte kláves Enter.
 3. Zapíšte si všetky položky, ktorých označenie ste na kartách Spustenie a Služby zrušili.
 4. Kliknite na kartu Všeobecné a vyberte možnosť Selektívne spustenie.
 5. Kliknite na kartu Spustenie a potom stlačte položku Vypnúť všetky.
 6. Označte všetky položky spúšťania potrebné na testovanie problému (napríklad acrotray.exe je nevyhnutné v prípade, ak testujete problémy súvisiace s vytváraním súborov PDF cez Acrobat). Ak nemáte istotu, či je položka potrebná, nechajte ju odznačenú (vypnutú).

 7. Kliknite na kartu Služby a vyberte možnosť Skryť všetky služby spoločnosti Microsoft.
 8. Zvoľte možnosť Vypnúť všetky a následne opätovne označte všetky služby, ktoré sú potrebné pre účely testovania (napríklad acrotray.exe je nevyhnutné v prípade, ak testujete problémy súvisiace s vytváraním súborov PDF cez Acrobat). Ak nemáte istotu, či je položka potrebná, nechajte ju odznačenú (vypnutú).

  Dôležité: Ak riešite problémy s produktom Adobe, zapnite službu licencovania FLEXnet. Služba licencovania FlexNET je pre produkty Adobe nevyhnutná. Ak nie je táto možnosť zapnutá, produkt Adobe sa nespustí.
   

 9. Kliknite na tlačidlo Použiť a reštartujte systém Windows, aby sa zmeny prejavili.

  Poznámka: Po reštartovaní budete informovaní o tom, že Pomôcka konfigurácie systému vykonala zmeny v spôsobe spúšťania systému Windows. Kliknite na tlačidlo OK a keď sa zobrazí Pomôcka konfigurácie systému, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
   

 10. Pravým tlačidlom myši kliknite na jednotlivé ikony v oblasti oznámení a zatvorte alebo vypnite všetky položky spúšťania, ktoré sú stále aktívne.

Znovu zapnite položky a služby spúšťania

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, do vyhľadávacieho poľa zadajte text msconfig a stlačte kláves Enter.
 2. Kliknite na kartu Všeobecné a vyberte možnosť Normálne spustenie.
 3. Zrušte výber všetkých položiek, ktoré ste si zapísali v kroku 3 predchádzajúcej časti.

 4. Kliknite na tlačidlo Použiť a reštartujte systém Windows, aby sa zmeny prejavili.

Ukážka z Adobe Captivate zobrazuje spôsob spustenia systému Windows v upravenom režime. Ďalšie informácie o zobrazení tejto ukážky nájdete v časti Prehliadať ukážky Adobe Captivate v odborných dokumentoch (kb403894).

 

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?