Spustite systém v režime Safe Boot

  1. Reštartujte Macintosh. Po započutí tónu spúšťania ihneď stlačte a podržte kláves Shift.
  2. Keď sa zobrazí logo Apple, kláves Shift uvoľnite. Na obrazovke spúšťania Mac OS X sa z obrazí nápis Safe Boot.

Poznámka: Safe Boot sa zobrazí len na obrazovke spúšťania. Nebude sa zobrazovať v rohoch obrazovky tak, ako je tomu pri systéme Windows.

Reštartovanie systému do bežného režimu

  1. Reštartujte Macintosh bez držania akýchkoľvek kláves.

 

 

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online