Spustenie v režime Safe Boot | Mac OS X

Spustite systém v režime Safe Boot

  1. Reštartujte Macintosh. Po započutí tónu spúšťania ihneď stlačte a podržte kláves Shift.
  2. Keď sa zobrazí logo Apple, kláves Shift uvoľnite. Na obrazovke spúšťania Mac OS X sa z obrazí nápis Safe Boot.

Poznámka: Safe Boot sa zobrazí len na obrazovke spúšťania. Nebude sa zobrazovať v rohoch obrazovky tak, ako je tomu pri systéme Windows.

Reštartovanie systému do bežného režimu

  1. Reštartujte Macintosh bez držania akýchkoľvek kláves.

 

 

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu