Tento dokument využite pri riešení problémov so spúšťaním C++ pri spúšťaní produktov Adobe.

Opätovné vytvorenie súborov preferencií

Opätovným vytvorením súborov preferencií aplikácie Adobe eliminujete problémy, ktoré môže spôsobiť poškodený súbor preferencií.

Poznámka: Ak využijete toto riešenie, aplikácia Adobe vytvorí súbor preferencií, no prídete o vlastné nastavenia prepojené s aktuálnym súborom preferencií. Súbor premenovaný v kroku 2 však predstavuje pôvodný súbor preferencií. Ak prídete na to, že problém nespôsoboval súbor preferencií, môžete si podľa nižšie uvedených pokynov obnoviť svoje pôvodné vlastné nastavenia.

Opätovné vytvorenie súboru preferencií produktu:

  1. Ukončite aplikáciu Adobe.
  2. Premenujte súbor preferencií (napr. [NázovSúboru].old). Súbory preferencií možno často nájsť v priečinku \Documents and Settings\[používateľ]\Application Data\Adobe\[produkt]\.
  3. Spustite aplikáciu Adobe a vytvorte súbor preferencií.

Ak problém pretrváva, problém nebol v súbore preferencií. Na obnovenie vlastných nastavení vymažte nový súbor preferencií a obnovte pôvodný názov predošlého súboru preferencií.

Opätovné vytvorenie priečinkov preferencií

Opätovným vytvorením priečinkov preferencií aplikácie Adobe eliminujete problémy, ktoré môžu spôsobiť poškodené preferencie.

Poznámka: Ak opätovne vytvárate priečinok preferencií, môžete očakávať nepredvídané výsledky. Môže to nechcene ovplyvniť alebo vynulovať nastavenia nástrojov Collaboration, JavaScripts, Organizer, Color Settings, AutoFill, Web Capture, Stamps and Updater a Color Management.

Opätovné vytvorenie priečinku preferencií aplikácie:

  1. Ukončite aplikáciu Adobe.
  2. V prieskumníkovi Windows prejdite na priečinok preferencií aplikácie. Priečinky preferencií aplikácií možno často nájsť v \Documents and Settings\[používateľ]\Application Data\Adobe\[produkt]\.
  3. Premiestnite priečinok Preferences do iného umiestnenia (napríklad do priečinka C:\Temp).
  4. Spustite aplikáciu Adobe a vytvorte súbor preferencií.

Ak problém pretrváva aj po obnovení priečinka s preferenciami aplikácie, problém sa netýka priečinka s preferenciami. Ak chcete obnoviť vlastné nastavenia, myšou presuňte súbor presunutý v kroku 3 späť do jeho pôvodného umiestnenia. Potom kliknite na tlačidlo Áno, čím nahradíte nový priečinok s preferenciami.

Spustenie alebo inštalácia produktu pre nový používateľský účet

Vytvorte používateľský účet, ktorý má rovnaké povolenia, ako je účet, ktorý ste používali, keď sa vyskytol problém. Ak sa problém nezopakuje, potom môže byť poškodený pôvodný používateľský účet. Pokyny o vytváraní používateľského účtu nájdete v časti pomocníka Windows „To add a new user to the computer“ alebo sa obráťte na svojho správcu systému.