Informácie o tom, kde nájdete inštalačné denníky, si pozrite v časti Riešenie problémov s inštaláciou pomocou súborov denníka a v priečinku „installers“ vyhľadajte súbor „Install.log“, v ktorom nájdete chyby.

Chyby preberania

Chybový scenár Typ chyby Kód chyby Chybové hlásenie
Rôzne chyby preberania JSON
Možnosť skúsiť znovu Rovnaké ako chybové scenáre súčasného preberania
Rovnaké ako chybové scenáre súčasného preberania
Všeobecná chyba preberania Fatálna chyba HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_ERROR = 113
Chyba preberania. Servery Adobe nie sú dostupné. Skontrolujte pripojenie na internet
a nastavenia brány firewall a potom to skúste znovu.
Chyba extrakcie Fatálna chyba

HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
EXTRACTION_ERROR
 = 114

(Tento chybový kód sa v kóde zatiaľ nepoužíva
)

Súbory sa nedajú extrahovať. Stlačte tlačidlo Znova a produkt si opätovne prevezmite.
Zlyhanie kontroly podpisu. Fatálna chyba HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
SIGN_CHECK_ERROR =115

(Tento chybový kód sa v kóde zatiaľ nepoužíva
)
Prevzatý súbor je zrejme poškodený.
Skúste ho znovu prevziať.


Chyba spracovania súboru
(interná chyba)

Fatálna chyba

HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
FILE_HANDLING_ERROR =
116


Prevzatý súbor je zrejme poškodený.
Skúste ho znovu prevziať.
Zlyhanie validácie Fatálna chyba HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_DOWNLOAD_INVALID_FILE
_ERROR = 117
Prevzatý súbor je zrejme poškodený.
Skúste ho znovu prevziať.
Nedostupná sieť Možnosť skúsiť znovu HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
NETWORK_UNAVAILABLE = 118
Nie je scrim siete.
Server nereaguje Možnosť skúsiť znovu HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_SERVER_UNRESPONSIVE = 119
Server nereaguje. Skontrolujte pripojenie na internet a nastavenia brány firewall a
potom stlačte tlačidlo Znovu.
Plný disk Možnosť skúsiť znovu HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_OUTPUT_DISK_FULL = 120
Nedostatok miesta na disku. Uvoľnite miesto na disku {0} a skúste znovu.
Chyba prístupového povolenia
pri preberaní (používateľská/systémová chyba)
Možnosť skúsiť znovu HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_WRITE_PERMISSION = 121
Chyba pri zapisovaní do dočasného umiestnenia súboru. Opravte povolenia k
dočasnému umiestneniu. Ak problémy pretrvávajú, obráťte sa na oddelenie zákazníckej podpory.
Server
nepodporuje preberanie z viacerých tokov
(interná chyba)

Fatálna chyba HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_HTTP_BYTE_RANGE_NOT
_SUPPORTED = 122
Chyba preberania. Servery Adobe nie sú dostupné. Skontrolujte pripojenie na internet
a nastavenia brány firewall a potom to skúste znovu.
Neplatná konfigurácia preberania
(interná chyba)
Fatálna chyba HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_INVALID_CONFIGURATION 
= 123
Chyba preberania. Servery Adobe nie sú dostupné. Skontrolujte pripojenie na internet
a nastavenia brány firewall a potom to skúste znovu.
Chyba servera proxy Možnosť skúsiť znovu HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_PROXY_AUTHENTICATION
_REQUIRED = 124
Chyba preberania. Servery Adobe nie sú dostupné. Skontrolujte pripojenie na internet
a nastavenia brány firewall a potom to skúste znovu.
Neplatná adresa URL
Fatálna chyba

HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
HTTP_INVALID_URL =
125

(Ak je validačná adresa Url
neplatná, zobrazí sa chyba 
HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_ERROR 
)

Chyba preberania. Servery Adobe nie sú dostupné. Skontrolujte pripojenie na internet
a nastavenia brány firewall a potom to skúste znovu.
Chyba validácie Fatálna chyba HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
DATA_VALIDATION_ERROR = 126
Prevzatý súbor je zrejme poškodený. Skúste ho znovu prevziať.

Inštalácia zlyhala

Chybový scenár Typ chyby Kód chyby Chybové hlásenie
Súbor setup.exe neexistuje alebo kontrola podpisu zlyhala Fatálna chyba REG_SETVALUE_FAILURE

Táto inštalácia už
nefunguje. Odinštalujte ju a Creative Cloud si prevezmite znovu
z adresy https://creative.adobe.com
/products/creative-cloud.

Prevziať teraz.

Všeobecná chyba PIM Fatálna chyba HDPIM_STATUS_ERROR = 101 Produkt sa nedá nainštalovať. Kliknutím na tlačidlo Znovu ho opäť prevezmite a nainštalujte.
Neplatné ID relácie (interná chyba) Fatálna chyba _GUID = 102 Produkt sa nedá nainštalovať. Kliknutím na tlačidlo Znovu ho opäť prevezmite a nainštalujte.
Neplatné argumenty na PIM z panela aplikácií (interná chyba) Fatálna chyba ARGUMENTS = 103

Produkt sa nedá nainštalovať. Kliknutím na tlačidlo Znovu ho opäť prevezmite a
nainštalujte. Prevziať teraz.

Na inštaláciu použite

Produkt sa nedá nainštalovať. Kliknutím na tlačidlo Znovu ho opäť prevezmite a nainštalujte.

V prípade odinštalovania použite

Produkt sa nedá odinštalovať. Kliknutím na tlačidlo Znovu
ho opäť odinštalujte.

Chyba čítania/zápisu databázy hdpim.db (poškodená inštalácia/nesprávne
povolenia).
AAMCorrupt HDPIM_STATUS_ERROR = 105

Prevziať teraz.

Inštalovať

Produkt sa nedá nainštalovať. Kliknutím na tlačidlo Znovu ho opäť prevezmite a nainštalujte.

Odinštalovať 

Produkt sa nedá odinštalovať. Kliknutím na tlačidlo Znovu
ho opäť odinštalujte.

Chyba analýzy XML (interná chyba) Fatálna chyba HDPIM_STATUS_XML_ERROR = 106 Produkt sa nedá nainštalovať. Kliknutím na tlačidlo Znovu ho opäť prevezmite a
nainštalujte.
Chyba súvisiaca s JSON
, napr. isté chýbajúce informácie.
Fatálna chyba HDPIM_STATUS_JSON_ERROR = 107 Prevzatý súbor je zrejme poškodený. Skúste ho znovu prevziať.
Relácia PIM je zaneprázdnená (interná chyba) Fatálna chyba _BUSY = 108 Už je spustená iná inštancia inštalátora. Počkajte, kým sa skončí, a skúste to znovu.
V JSON nie je jadrový balík (interná chyba) Fatálna chyba

_NOT_SELECTED =
109

(Tento chybový kód sa v kóde zatiaľ nepoužíva
)

Produkt sa nedá nainštalovať. Kliknutím na tlačidlo Znovu ho opäť prevezmite a
nainštalujte.
Nové vlákno sa nedá vytvoriť (chyba na úrovni systému) Fatálna chyba _CREATE_NEW_THREAD = 110 Produkt sa nedá nainštalovať. Kliknutím na tlačidlo Znovu ho opäť prevezmite a nainštalujte.
Chyba extrakcie Fatálna chyba ERROR = 127 Súbory sa nedajú extrahovať. Produkt si skúste opätovne prevziať.
Zlyhanie kontroly podpisu balíka. Fatálna chyba _GENUINE = 128 Prevzatý súbor je zrejme poškodený. Skúste ho znovu prevziať.
Pri prerušení komunikácie so súborom setup.exe Možnosť skúsiť znovu HD_SETUP_INT_RET_IPC = 303 Produkt sa nedá nainštalovať. Kliknutím na tlačidlo Znovu ho opäť prevezmite a nainštalujte.
Akákoľvek iná chyba spojená so súborom Setup.exe Možnosť skúsiť znovu HD_SETUP_INT_RET_FAILURE = 301 Produkt sa nedá nainštalovať. Kliknutím na tlačidlo Znovu ho opäť prevezmite a nainštalujte.
Inštalácia do koreňového
adresára
Fatálna chyba _IN_ROOT_DIR = 132 Produkt sa nedá nainštalovať do koreňového
adresára. V preferenciách vyberte iné miesto inštalácie a skúste to znovu.

Málo miesta na disku – všeobecná chyba inštalácie Fatálna chyba NOT_AVAILABLE = 133

Ak názov zväzku je
známy:

Nedostatok miesta na disku. Uvoľnite nejaké miesto a
skúste to znovu.

Ak názov zväzku nie je známy:

Nedostatok miesta na disku.

V preferenciách vyberte iné miesto inštalácie alebo uvoľnite nejaké miesto na disku a potom to skúste znovu.

Všeobecná chyba inštalácie Fatálna chyba _ERROR = 136

Produkt sa nedá nainštalovať. Kliknutím na tlačidlo Znovu ho opäť prevezmite
a nainštalujte.

Neplatné parametre príkazovej značky v balíku PIMX Fatálna chyba INVALID_PARAMS = 137 Produkt sa nedá nainštalovať. Kliknutím na tlačidlo Znovu ho opäť prevezmite
a nainštalujte.
Systém má málo pamäte, priradenie pamäte zlyhalo Fatálna chyba NOMEMORY = 138 Produkt sa nedá nainštalovať, lebo systém má málo pamäte.
Reštartujte počítač a skúste to znovu.
Balík PIMX je poškodený Fatálna chyba _CORRUPT_XML = 139 Prevzatý súbor je zrejme poškodený. Skúste ho znovu prevziať.
V inštalačnom adresári nie je povolenie Fatálna chyba

_NO_PERMISSION
= 140,

(Tento chybový kód sa v kóde zatiaľ nepoužíva
)

Produkt sa nedá nainštalovať do zvoleného umiestnenia z dôvodu problémov s
povolením. V preferenciách vyberte iné miesto inštalácie a skúste to znovu.
Verziu súboru sa nepodarilo zachytiť na kontrolu verzie Fatálna chyba VERSION = 141 Produkt sa nedá nainštalovať. Kliknutím na tlačidlo Znovu ho opäť prevezmite a nainštalujte.

Neplatný token použitý v balíku PIMX Fatálna chyba

TOKEN_NOT_RESOLVED
= 142,

(Tento chybový kód sa v kóde zatiaľ nepoužíva
)

Produkt sa nedá nainštalovať. Kliknutím na tlačidlo Znovu ho opäť prevezmite a nainštalujte.
Cesta zdrojového súboru v skomprimovanom balíku neexistuje Fatálna chyba NOT_EXISTS = 143 Prevzatý súbor je zrejme poškodený. Skúste ho znovu prevziať.
Už je prítomný súbor s rovnakým názvom ako adresár Fatálna chyba PATH_ALREADY_USED = 145 Súbor už existuje v inštalačnej ceste. Premenujte/odstráňte tento súbor a potom to skúste znovu.
Súbor sa počas inštalácie/odinštalovania nepodarilo presunúť. Fatálna chyba pri inštalácii, ignorovateľná chyba pri odinštalovaní FILE_MOVE_FAILURE = 146 Súbor sa nedá presunúť. Súbor premenujte a potom to skúste znovu.
Súbor sa počas inštalácie/odinštalovania nepodarilo skopírovať.

Fatálna chyba pri inštalácii

Ignorovateľná chyba pri odinštalovaní

FILE_COPY_FAILURE = 147 Súbor sa nepodarilo skopírovať. Skontrolujte povolenia a potom to skúste znovu. 
Adresár sa počas inštalácie/odinštalovania nepodarilo odstrániť.

Fatálna chyba pri inštalácii

Ignorovateľná chyba pri odinštalovaní

FILE_DELETION_FAILURE
= 150, 

(Tento chybový kód sa v kóde zatiaľ nepoužíva
)

Súbor sa nedá odstrániť. Premenujte/odstráňte tento súbor a potom to skúste znovu.
Počas inštalácie/odinštalovania sa nepodarilo nastaviť povolenia k súboru. Ignorovateľná chyba _PERMISSION_FAILURE = 154 Pridať do súborov denníka
Nie je možné vytvoriť
symbolické prepojenie
Fatálna chyba SYMLINK_CREATION_FAILURE = 156 Nie je možné vytvoriť symbolické prepojenie. Kliknutím na tlačidlo Znovu produkt opäť prevezmite a nainštalujte.
Symbolické prepojenie sa počas inštalácie/odinštalovania nepodarilo odstrániť.

Fatálna chyba pri inštalácii

Ignorovateľná chyba pri odinštalovaní

SYMLINK_DELETION_FAILURE
= 157, 

(Tento chybový kód sa v kóde zatiaľ nepoužíva
)

Symbolické prepojenie sa nedá odstrániť. Skontrolujte
povolenia a potom to skúste znovu.
Počas inštalácie sa nepodarilo nastaviť zobrazovanie lokalizovaného názvu Ignorovateľná chyba _LOC_DISPLAY_NAME_FAILURE = 158 Pridať do súborov denníka.
Počas inštalácie sa nepodarilo vytvoriť kľúč databázy registry Fatálna chyba REGKEY_CREATE_FAILURE = 160 Hodnotu registry sa nepodarilo zapísať. Skontrolujte povolenia a potom to skúste znovu.
Počas odinštalovania sa nepodarilo odstrániť kľúč databázy registry Ignorovateľná chyba REGKEY_DELETE_FAILURE = 161 Pridať do súborov denníka.
Počas inštalácie/odinštalovania nepodarilo nakonfigurovať súbor písma Ignorovateľná chyba FONT_CONFIGURE_FAILURE = 168 Pridať do súborov denníka.
Reflexia wow64 sa nedá deaktivovať

Fatálna chyba pri inštalácii

Ignorovateľná chyba pri odinštalovaní

WOW64_REFLECTION_FAILURE = 171 Produkt sa nedá nainštalovať. Kliknutím na tlačidlo Znovu ho opäť prevezmite a nainštalujte.
Pri inštalácii sa nedá nastaviť ikonu priečinka Ignorovateľná chyba FOLDER_ICON_FAILURE = 172 Pridať do súborov denníka.
Pri inštalácii/odinštalovaní sa nedajú nastaviť bezpečnostné informácie k súboru/priečinku Ignorovateľná chyba GET_ACL_FAILURE = 174 Pridať do súborov denníka.
Zadaný inštalačný adresár je sieťové umiestnenie Fatálna chyba PATH_IS_NETWORK_PATH = 176 Na sieťový disk nie je možné inštalovať. V preferenciách vyberte
iné miesto inštalácie a zopakujte pokus o inštaláciu.
Zadaná inštalačná cesta prekračuje povolený maximálny počet znakov Fatálna chyba PATH_EXCEEDS_LIMIT = 177 Zvolená inštalačná cesta je príliš dlhá. V preferenciách vyberte iné miesto inštalácie a skúste to znovu.
Zadaná inštalačná cesta má neplatné znaky Fatálna chyba _PATH_HAS_INVALID_CHARS = 178 Inštalačná cesta obsahuje neplatné znaky. V preferenciách vyberte iné
miesto inštalácie a skúste to znovu.
Zadaná inštalačná cesta nie je úplná Fatálna chyba PATH_NOT_FULL_PATH = 179 Inštalačná cesta je zrejme neplatná. V
preferenciách vyberte iné miesto inštalácie a skúste to znovu.
Zadaný inštalačný
jazyk je neplatný

Fatálna chyba LANG_NOT_PRESENT = 180 Inštalačný jazyk je zrejme neplatný. V preferenciách vyberte iný inštalačný jazyk
a potom to skúste znovu.
Alias sa nedá vytvoriť

Fatálna chyba pri inštalácii

Ignorovateľná chyba pri odinštalovaní

ALIAS_CREATION_FAILURE = 151 Nie je možné vytvoriť symbolické prepojenie. Kliknutím na tlačidlo Znovu produkt opäť prevezmite a nainštalujte.
Alias sa nedá odstrániť.

Fatálna chyba pri inštalácii

Ignorovateľná chyba pri odinštalovaní

_DELETION_FAILURE = 152 Symbolické prepojenie sa nedá odstrániť. Skontrolujte povolenia a potom to skúste znovu.
Nie je možné inštalovať na disk rozlišujúci veľké a malé písmená Fatálna chyba _IS_CASE_SENSITIVE = 181 Inštalačná cesta je zrejme neplatná. V
preferenciách vyberte iné miesto inštalácie a skúste to znovu.

Odinštalovanie zlyhalo

Chybový scenár Typ chyby Kód chyby Hlásenie
XML odinštalovania chýba/je poškodené Ignorovateľná chyba HDPIM_STATUS_MISSING_
UNINSTALL_XML = 134
Pridať do denníkov
Všeobecná chyba odinštalovania Fatálna chyba HDPIM_STATUS_UNINSTALL
_ERROR = 135
Produkt sa nedá odinštalovať. Kliknutím na tlačidlo Znovu ho opäť odinštalujte.

Rôzne

Chybový scenár Typ chyby Kód chyby Hlásenie
Konflikt procesu
Možnosť skúsiť znovu
HDPIM_STATUS_CONFLICTING_
PROCESS_RUNNING = 131

Podľa aktuálneho správania
Keď elevačné privilégiá nie sú poskytnuté
Možnosť skúsiť znovu
HD_SETUP_INT_RET_ELEVATION = 302
Podľa aktuálneho správania

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online