Dávkový export vyvoláva v nastaveniach exportu upozornenie na výkon hardvéru

Problém s výkonom hardvéru pri dávkovom exporte.

Problém

Ak v aplikácii Premiere Pro vyberiete niekoľko súborov alebo sekvencií na dávkový export a váš výber obsahuje kombináciu súborov, ktoré je možné urýchliť hardvérom, a súborov, ktoré nie je možné urýchliť, pri snahe o zmenu ponuky Výkon sa objaví upozornenie.

Opis

Počas dávkového exportu viacerých súborov sa v ponuke Výkon v časti Video > Nastavenia kódovania nemusí zobrazovať správna podpora hardvérového urýchľovania pre každý súbor vo vašom výbere. Ak je v ponuke Výkon nastavená možnosť Iba softvér a vy sa pokúsite zmeniť nastavenie na Urýchlenie hardvérom, môže sa zobraziť varovné dialógové okno s týmto textom:

„Hardvér vášho systému pri aktuálnych nastaveniach nepodporuje hardvérové urýchľovanie.“

Rovnaké upozornenie môžete vidieť v aplikácii Adobe Media Encoder pri úprave viacerých výstupov vo fronte alebo úprave Predvolieb Prehliadači predvolieb.

Riešenie

1. možnosť

Exportujte každý súbor alebo sekvenciu samostatne. Exportovaním každého súboru zvlášť sa zaistí, že sa v ponuke Výkon správne zobrazí, či je pre príslušný zdroj k dispozícii hardvérové urýchľovanie.

2. možnosť

Ak používate dávkový export z aplikácie Premiere Pro, ponuku Výkon neupravujte a zvoľte možnosť Front, aby sa súbory spracovali v aplikácii Adobe Media Encoder. V aplikácii Adobe Media Encoder môžete presunutím kurzora nad názov Predvoľby alebo otvorením ponuky Nastavenia exportu pre každú úlohu zobraziť podporu hardvérového urýchľovania pre každú z úloh jednotlivo.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu