Aktualizácia ovládačov Nvidia v systéme macOS

V správe o kompatibilite systému v aplikácii Premiere Pro sú informácie o vašom systéme, ako aj o tom, či je nutná aktualizácia ovládačov. Ovládače Nvidia v systéme macOS aktualizujte podľa pokynov v tomto dokumente.

Poznámka:

Ak ste sa prihlásili ako hosť alebo štandardný používateľ, ovládač nebude možné nainštalovať. Niektoré organizácie neumožňujú používateľom regulovať softvér, ktorý chcú nainštalovať, ani manipulovať s nastaveniami systému a aplikácií. V takom prípade kontaktujte správcu systému a požiadajte ho o pomoc s inštaláciou ovládača. 

Požiadavky na technológiu CUDA 9.2 v systéme macOS

 

Verzie

Operačný systém

macOS 10.13.6 (najnovšia verzia systému High Sierra)

 Systém macOS 10.14 (Mojave) a novšie verzie v súčasnosti nepodporujú technológiu CUDA. Ak je potrebná podpora technológie CUDA, systém macOS neinovujte na verzie novšie ako 10.13.6. 

Verzia aplikácie Premiere Pro

Verzia aplikácie Premiere Pro 13.1.x alebo staršia. 

 V aplikácii Premiere Pro 14.0 a jej novších verziách sa technológia CUDA už nepodporuje.  Ak máte grafický procesor NVIDIA od spoločnosti Apple, môžete použiť Metal Renderer. Ďalšie informácie nájdete v časti Zmeny podpory grafického procesora a digitálneho videa alebo videa s vysokým rozlíšením v aplikácii Premiere Pro v systéme macOS.

Grafický procesor

aktuálny grafický procesor NVIDIA minimálne s 4 GB pamäte

Ovládač displeja

Ovládač displeja NVIDIA verzia 387.10.10.10.40.105 alebo jeho novšie verzie

Prvé kroky

Inovácia na technológiu CUDA 9.2 v systéme macOS

 1. Pred tým, ako budete pokračovať, zatvorte všetky spustené aplikácie spoločnosti Adobe. 

 2. Pred aktualizáciou technológie CUDA musíte ovládač displeja NVIDIA aktualizovať. Skontrolujte číslo zostavy systému macOS a prevezmite príslušný ovládač pomocou nasledujúcej tabuľky. 

  Čísla zostavy systému macOS

  Verzie ovládača

  macOS 10.13.6 High Sierra (17G8030)

  macOS 10.13.6 High Sierra (17G7024)

  macOS 10.13.6 High Sierra (17G6030)

  macOS 10.13.6 High Sierra (17G6029)

  macOS 10.13.6 High Sierra (17G5019)

  macOS 10.13.6 High Sierra (17G4015)

  macOS 10.13.6 High Sierra (17G3025)

  macOS 10.13.6 High Sierra (17G65)

 3. Otvorte prevzatý súbor .PKG a spustite inštaláciu.

 4. Po dokončení inštalácie reštartujte počítač aj v prípade, že sa nezobrazí výzva na reštart.

 5. Po aktualizácii ovládača displeja použite prevzatý kvalifikovaný inštalátor technológie CUDA DMG z tohto umiestnenia.

 6. Otvorte prevzatý súbor DMG a spustite inštaláciu dvojitým kliknutím na súbor CUDADriver.pkg.

 7. Po dokončení inštalácie reštartujte počítač aj v prípade, že sa nezobrazí výzva na reštart.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu