Ako manuálne nainštalovať grafický ovládač Intel® v systéme Windows® 10

Poznámka:

 Ak ste sa prihlásili ako hosť alebo štandardný používateľ, systém Windows vám nepovolí ovládač nainštalovať. Niektoré organizácie používateľom neumožňujú regulovať, aké programy je možné nainštalovať, ani spôsob, ako môžu manipulovať s nastaveniami systému a aplikácií. Je možné, že v takom prípade budete musieť kontaktovať správcu systému a požiadať ho o pomoc s inštaláciou ovládača.

Prvé kroky

Vytvorte zálohu zavádzacieho zväzku.  Viac informácií nájdete v časti Postup: vytvorenie obrazu systému v systéme Windows 10.

Inštalácia ovládača obrazovky Intel

 1. Ukončite všetky aplikácie Adobe, ktoré sú spustené.

 2. Kliknite sem a stiahnite si verziu ovládača: 27.20.100.8476, ktorú spoločnosť Adobe oprávnila ako základný ovládač.

  Poznámka:

  Spoločnosť Adobe odporúča používať ovládač s verziou 27.20.100.8476 alebo novšími verziami.

 3. Pre väčšinu používateľov je potrebné inštaláciu vykonať manuálne.  To znamená: odinštalovanie ovládačov poskytnutých výrobcom počítača ešte pred inštaláciou uvedených ovládačov.  Spoločnosť Adobe dôrazne odporúča, aby ste svoj systém najskôr zálohovali.  Pokyny spoločnosti Intel týkajúce sa manuálnej inštalácie ovládačov nájdete tu.

  Ak už máte nainštalovaný všeobecný ovládač Intel, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov a aktualizujte všeobecný ovládač.

 4. Dekomprimujte prevzatý súbor .ZIP.

 5. Dvakrát kliknite na dekomprimovaný súbor ovládača (názov súboru: igxpin.exe).

 6. Keď sa zobrazí výzva kontroly používateľských kont na udelenie povolenia, kliknite na možnosť Áno.

 7. Postupujte podľa pokynov na inštalačnej obrazovke.

 8. Po nainštalovaní ovládačov kliknite na tlačidlo OK a potom kliknutím na možnosť Ďalej reštartujte počítač.

 9. Reštartujte počítač aj v prípade, že sa nezobrazí výzva na reštart.

Overenie inštalácie ovládačov

Postup, ako overiť, či sa ovládač úspešne nainštaloval:

 1. Otvorte správcu zariadení. V systéme Windows 10 kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Windows Štart alebo otvorte ponuku Štart a vyhľadajte položku Správca zariadení. Prejdite do časti Grafické adaptéry.

 2. V správcovi zariadenia dvakrát kliknite na nainštalovaný grafický adaptér.

 3. Kliknite na kartu Ovládač.

 4. Skontrolujte, či sú polia Verzia ovládačaDátum ovládača vyplnené správne. 

  Overenie správnosti verzie ovládača a dátumu ovládača
  Overenie správnosti verzie ovládača a dátumu ovládača (snímka obrazovky bude aktualizovaná)

Riešenie problémov pri inštalácii ovládača

Niekedy sa môžu pri inštalácii ovládača zobraziť tieto chybové hlásenia.

Chyba: Ovládač, ktorý sa pokúšate nainštalovať, nie je pre tento počítač overený. Požiadajte výrobcu počítača o správny ovládač. Nastavenie sa ukončí. 

alebo

Chyba: Tento ovládač sa do tohto počítača nepodarilo nainštalovať. Obráťte sa na výrobcu počítača. 

Výrobca vášho počítača prispôsobuje ovládače, ktoré v počítači používajú komponenty Intel®. V takom prípade majú výrobcovia OEM konkrétnu prispôsobenú verziu ovládača a mali by sa nainštalovať iba vtedy, keď v systéme potrebujete niečo konkrétne. Aktualizácia systému Windows môže pomôcť. Systém Windows však obsahuje funkciu nazývanú nastavenia inštalácie zariadenia, ktorou sa automaticky preberajú aplikácie výrobcov a vlastné ikony v zariadení. Táto funkcia závisí od funkcie služby Windows Update, ktorá je v predvolenom nastavení povolená. To znamená, že aktualizáciou systému aktualizujú aj ovládače zariadení. Výsledok je rovnaký ako pri inštalácii ovládača z webovej lokality výrobcu. Je možné, že výrobcovia nezverejnia najnovšie aktualizácie ovládačov v službe Windows Update hneď.

Môže sa stať, že služba Windows Update obnoví staršiu verziu ovládača OEM namiesto novo nainštalovaného ovládača. Ak chcete obnoviť konkrétny ovládač alebo ovládače, vypnite automatické preberanie ovládačov v systéme Windows 10 pomocou nasledujúcich krokov:

Výstraha:

Vypnutím možnosti Automatické preberanie ovládačov okamžite vypnete automatické preberania aktualizácií OEM a inštalácie v rámci služby Windows Update.  Môže to ovplyvniť výkon, stabilitu a bezpečnosť mimo aplikácie Adobe.

Ako zmeniť nastavenia inštalácie zariadenia v systéme Windows 10

Čas zobrazenia: 30 sekúnd
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a vyberte položku Ovládací panel.

 2. V ovládacom paneli zvoľte možnosť Všetky položky ovládacieho panela alebo Systém.

 3. Kliknite na položku Rozšírené systémové nastavenia v ľavej časti pod oknom ovládacieho panela.

 4. Otvorte kartu Hardvér a kliknite na položku Nastavenia inštalácie zariadenia.

 5. Vyberte možnosť Nie (zariadenie nemusí pracovať podľa očakávania) a kliknite na možnosť Uložiť zmeny.

  Zmena nastavení inštalácie zariadenia
  Zmena nastavení inštalácie zariadenia

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?