Obmedzenia pri nespracovaných súboroch Canon Dual Pixel v nástrojoch Camera Raw a Lightroom

Adobe Camera Raw a Adobe Photoshop Lightroom ponúkajú štandardnú podporu pre všetky súbory Canon 5D Mark IV CR2. Poznámka: Používatelia, ktorí chcú využívať výhody novej funkcie úpravy nespracovaných súborov Dual Pixel od spoločnosti Canon, musia používať softvér Digital Photo Professional od spoločnosti Canon.

Predbežné spracovanie nespracovaných súborov Canon Dual Pixel pred ich otvorením v nástrojoch Adobe Camera Raw a Lightroom

  1. Nespracovaný súbor CR2 Dual Pixel otvárajte v Canon Digital Photo Professional.

  2. Obrázok upravte pomocou optimalizátora Dual Pixel Raw.

  3. Upravte pomer bielej.

  4. Vytvorte si súbor formátu TIFF obsahujúci vaše úpravy.

  5. Odteraz si môžete naimportovať alebo otvoriť výsledný súbor TIFF v nástrojoch Adobe Camera Raw alebo Lightroom.

Poznámka:

Pri používaní Lightroom 6.7 si súbory Canon CR2 vytvorené cez Dual Pixel Raw vyžadujú pri prevádzaní na formát DNG, aby bola zapnutá možnosť 'Embed Original Raw File‘. Z tohto dôvodu je prevádzanie na formát DNG počas importu vo verzii Lightroom 6.7 pri nespracovaných súboroch Dual Pixel vypnuté. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na verziu Lightroom 6.8 a novšie.

Lightroom 6.7 podporuje prevod súborov Canon DPR na formát DNG v prípade, ak použijete stratovú možnosť kompresie. V tomto prípade sa údaje pôvodného obrázka nezachovajú.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?