Chyba: „Vyskytol sa problém pri čítaní tohto dokumentu (131)“ | Adobe Reader, Acrobat, LiveCycle ES2 (9.0)

Problém

Pri pokuse o zobrazenie dokumentu v Adobe Reader alebo Acrobat sa zobrazí chybové hlásenie v znení „Vyskytol sa problém pri čítaní tohto dokumentu (131)“. Použili ste rozšírenie Adobe Reader na použitie práv používania dokumentov PDF s aktivovanou možnosťou úplného uloženia.

Chybe niekedy predchádza nasledovné hlásenie:

„Na tejto stránke sa vyskytla chyba. Acrobat ju nemusí zobraziť správne. Obráťte sa na osobu, ktorá dokument PDF vytvorila, aby problém opravila.“

Riešenie

V nástroji rozšírenia Reader vypnite funkciu úplného uloženia a znova použite oprávnenia. Vypnutím tejto možnosť umožníte čiastkovú funkciu ukladania v PDF. Funkcia čiastkové ukladania mierne zväčšuje veľkosť súboru a nástrojom Acrobat alebo Reader umožňuje rýchlejšie vykonanie uloženia bez porušenia súboru. Ak webové rozhranie nepoužívate, no využívate rozhranie API na poskytnutie oprávnení, môžete si čiastkové ukladanie zapnúť pomocou objektu PDFUtilitySaveMode. Ďalšie informácie nájdete v časti

http://help.adobe.com/sk_SK/livecycle/9.0/programLC/help/index.htm?content=001005.html

Ďalšie informácie

Spoločnosť Adobe plánuje vyriešiť problém s úplným ukladaním v rozšírení Reader už v ďalšom vydaní. Je dostupná oprava pre LiveCycle ES2 SP2. Ak ju potrebujete, obráťte sa na podnikovú podporu.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?