Prekrytie AIR SDK na Flex SDK | Flash Builder

Nižšie uvedené pokyny odkazujú na konkrétne verzie Flex a AIR SDK: Flex SDK 4.6.0 a AIR SDK 3.4. Pokyny sú všeobecné. Tieto pokyny môžete využiť na prekrytie akejkoľvek verzie AIR SDK na akúkoľvek verziu Flex SDK.

Poznámka:

Ak je Flex SDK novší než AIR SDK, môže sa spoliehať na funkcie AIR, ktoré nie sú prítomné, čo vyústi v čase zostavenia alebo chybách pri spúšťaní.

 1. Vyjdite z Flash Builder.

 2. (nepovinné) Zálohujte si Flex SDK skopírovaním celého priečinku.

  V nástroji Flash Builder napríklad skopírujte priečinok:

  • Windows: C:/Program Files/Adobe/Flash Builder 4.7/sdks/4.6.0

  • Mac OS: /Applications/Adobe Flash Builder 4.7/sdks/4.6.0

 3. Z adresy http://www.adobe.com/products/air/sdk/ si prevezmite príslušný súbor AIR SDK a uložte ho do koreňového priečinku Flex SDK.

  •  Windows: AdobeAIRSDK.zip

  •  Mac OS: AdobeAIRSDK.dmg

 4. Rozbaľte obsah archívu AIR SDK a prepíšte existujúce súbory SDK.

  • Windows: Pravým tlačidlom kliknite na súbor ZIP a zvoľte možnosť Rozbaliť všetko. Na rozbalenie môžete použiť aj nástroj podľa svojho výberu.

  • Mac OS: Na termináli spustite tieto príkazy:

   • hdiutil attach AdobeAIRSDK.dmg
   • cp -rf /Volumes/AIR\ SDK/* /path-to-empty-FLEXSDK-directory
  • V prípade problémov s prepísaním súborov v dôsledku povolení vyskúšajte nasledujúce príkazy:

   • sudo hdiutil attach AdobeAIRSDK.dmg
   • sudo cp -rf /Volumes/AIR\ SDK/* /path-to-empty-FLEXSDK-directory
 5. (Nepovinné) Na otvorenie nových rozhraní API AIR 3.4 si aktualizujte súbor popisovača aplikácie na 3.4.

  Ak si chcete aktualizovať názov, zmeňte v popisovači aplikácie atribút xmlns na <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/3.4">

 6. (Nepovinné) Aby ste zaistili, že výstup súborov SWF bude vyhovovať SWF verzii 17, pridajte ďalší argument nástroja Compiler: -swf-version=17.

  Podrobnejšie pokyny nájdete v tomto článku.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?