Ako používať formát Cinema RAW Light z fotoaparátov Canon

Ako používať formát Cinema RAW Light z fotoaparátov Canon v aplikácii Premiere Pro

Premiere Pro podporuje formát Cinema RAW Light z fotoaparátov Canon, ktorý používajú viaceré fotoaparáty radu Canon Cinema EOS.

V tomto článku nájdete tipy, ako používať formát Cinema RAW Light z fotoaparátov Canon v aplikácii Premiere Pro. 

Farebný priestor a hodnoty gama

V aplikácii Premiere Pro si pri konverzii alebo zrušení Bayerovho filtra v súboroch RAW môžete zvoliť farebný priestor a hodnoty gama:

  • Používanie farebného priestoru Cinema Gamut a hodnoty gama Canon Log 2 poskytuje 15 zastavení dynamického rozsahu. 
  • Používanie Cinema Gamut a Canon Log 3 poskytuje menší rozsah so 14 zastaveniami, ale zábery sa dajú ľahšie zatriediť, pretože Canon Log 3 potláča šum tieňa komprimáciou detailov tieňa.

V predvolenom nastavení sa v aplikácii Premiere Pro odstraňuje Bayerov filter zo súborov CRM a používajú sa možnosti Cinema Gamut a Canon Log 2. Ak si chcete zvoliť inú možnosť, otvorte súbor v okne Zdroj, kliknite na tlačidlo Ovládacie prvky efektov > Master a vyberte si z ponuky Farebný priestor Hodnoty gama.

Nastavenia fotoaparátu Canon
Nastavenia fotoaparátu Canon

Okrem možností Cinema Gamut a Canon Log existujú aj iné možnosti farebného priestoru a hodnôt gama. Ďalšie informácie nájdete v odkaze Ďalšie podobné články na konci tohto článku.  

Teplota farby a odtieň

V programe Premiere Pro môžete v súboroch formátu Cinema RAW Light okrem farebného priestoru a hodnôt gama meniť aj nastavenia teploty farieb a odtieňa.

Keď importujete súbor CRM, Premiere Pro použije nastavenia teploty farieb a odtieňa z príslušného súboru, ktorý v čase záznamu nastavil operátor fotoaparátu. Nastavenia teploty farieb a odtieňa sa počas trvania klipu zvyčajne nemenia.

Ak bol fotoaparát nastavený na používanie automatického vyváženia bielej, nastavenia teploty farieb a odtieňa môžete zmeniť v jednotlivých klipoch. Premiere Pro zobrazuje výsledok zmien v príslušnom klipe. Počas prehrávania sa obraz mení na obrazovke. Teplota farieb a odtieňa sa však nemenia, pre celý klip sa zobrazujú nastavenia prvej snímky klipu. V tomto prípade sa odporúča rozdeliť klip na viac častí.

Úprava viacerých súborov

Premiere Pro môže uloženú predvoľbu použiť na viaceré klipy súčasne. Túto funkciu využijete pri práci so súbormi Cinema RAW Light, a to konkrétne pri zmene pôvodného nastavenia všetkých klipov v snímke. Napríklad: hodnoty gama. Premiere Pro predvolene používa Canon Log 2 pre všetky súbory CRM, ale niekedy sa uprednostňuje Canon Log 3.

Vytvorenie prednastavenia pre súbory Cinema RAW Light

Po úprave nastavení na paneli Ovládacie prvky efektov kliknite pravým tlačidlom myši na Nastavenia zdroja Canon Cinema RAW Light a vyberte si Uložiť predvoľbu. V tomto kroku sa vytvorí predvoľba v paneli Efekty, ktorý potom možno použiť na súbory CRM na paneli Projekt.

Ak chcete túto predvoľbu použiť na viaceré súbory, vyberte si ďalšie súbory CRM a predvoľbu presuňte do ktoréhokoľvek zo súborov.

Jednoduchší prístup k tabuľkám vyhľadávania (LUT)

Ak snímate vo formáte Cinema RAW Light a formátoch gama od Canon, musíte mať prehľad o tabuľkách vyhľadávania (LUT).

Nové vydanie aplikácie Premiere Pro vám umožňuje spravovať tabuľky LUT účinnejšie, pretože v súčasnosti sa ukladajú do centrálneho umiestnenia. Tabuľku LUT vložte do tohto umiestnenia a sprístupní sa všetkým aplikáciám Adobe, ktoré podporujú Lumetri.

V systéme macOS vytvorte tento priečinok: 
~/Library/Application Support/Adobe/Common/LUTs/Technical

V systéme Windows vytvorte tento adresár:
~\AppData\Roaming\Adobe\Common\LUTs\Technical

Tabuľky LUT, ktoré sa ukladajú do technického priečinka, sú vstupné tabuľky LUT, ktoré sa používajú na transformáciu logaritmického záberu. Kreatívne tabuľky LUT sa ukladajú do iného umiestnenia, napríklad transformácia deň-noc alebo emulácia filmového materiálu. Tabuľky LUT sa ukladajú do spoločného umiestnenia a sú dostupné pre každého používateľa prihláseného do počítača. Ďalšie informácie nájdete v článku Prehľad nových funkcií dokumentácie Premiere Pro.

V novej verzii Premiere Pro odporúčame tabuľky LUT spravovať v zdieľanom umiestnení. Ukladanie tabuliek LUT priamo do balíka aplikácie bolo kedysi bežnou praxou. Môže to mať negatívny vplyv, napríklad tabuľka LUT sa pri exporte nevykreslila alebo sa bez upozornenia vykreslila iná tabuľka LUT. Postupujte podľa nového postupu.

Na stránke Canon nájdete rôzne materiály o používaní formátov Cinema RAW Light a Canon Log. Ďalšie informácie nájdete kliknutím na Ďalšie podobné články

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu