V aplikácii Bridge CC 2015 chýba rozšírenie aplikácie Illustrator

Problém

V aplikácii Bridge CC 2015 verzie 6.3 chýbajú rozšírenia aplikácie Illustrator v ponuke Nástroje (Nástroje > Illustrator).

Dotknuté verzie

Adobe Bridge CC 2015 verzia 6.3 a Adobe Illustrator CC 2015.2 alebo staršia

Operačný systém

Windows, Mac OS X

Riešenia

Riešenie 1

Aktualizujte aplikáciu Illustrator na najnovšiu verziu.

Ďalšie podrobnosti nájdete v častiKontrola dostupných aktualizácií.

Riešenie 2

Postupujte podľa týchto krokov:

 1. Skopírujte priečinok Adobe Illustrator Automation [verzia] umiestnený na:

  Win: C:\Program Files\Common Files\Adobe\Bridge CC Extensions\
  Mac OS X: /Library/Application Support/Adobe/Bridge CC Extensions/

 2. Skopírovaný priečinok prilepte na:

  Win: C:\Program Files\Common Files\Adobe\Bridge CC 2015 Extensions\
  Mac OS X: /Library/Application Support/Adobe/Bridge CC 2015 Extensions/

 3. Znova spustite aplikáciu Bridge.

Rozšírenia aplikácie Illustrator budú teraz dostupné v ponuke Nástroje (Nástroje > Illustrator) v aplikácii Bridge CC 2015.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?